Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Patientansvarig läkare eller inte?


Den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Sverige står sig relativ väl i ett internationellt perspektiv om man ser till de medicinska resultaten. Samtidigt skiljer vi oss negativt när det gäller samordningen i vården kring patienten. Undersökningar visar att Sverige är sämre än andra länder när det gäller kontinuiteten i vårdkontakter, information till patienten och att koordinera vården för de som är i behov av det.

Vad krävs egentligen för att en läkare ska kunna ta ett "PAL" -ansvar?
Vilken roll ska funktionen ha i teamet?
Hur ser problem och behoven ut mellan olika patientgrupper?
Ska patienter med komplexa vårdbehov kunna ha flera ansvariga läkare?


Nyinsatt programpunkt!

Fredag 5 december kl. 14:30 - 15:30 Sal C1
Samordning och kontinuitet i sjukvården – är ”PAL” lösningen?

Medverkande: Elin Ericsson, Heidi Stensmyren, Göran Stiernstedt, Elisabeth O Karlsson och Britt-Marie Ahrnell.
Arrangör: Läkarförbundet