Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) var den enskilt vanligaste dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden i Sverige under 1980-talet. Flera internationalla studier visade att SIDS delvis kunde förebyggas genom att låta spädbarnen sova på rygg. Detta råd fick snabbt genomslag i Sverige i början av 1990-talet. Rådet att spädbarn ska sova på rygg kompletterades med råd om att avstå från att röka, amma om det är möjligt och se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig.

De förebyggande råden har varit en stor framgång och incidensen av plötslig spädbarnsdöd har minskat från 11/10.000 födda till 2/10.000. Teoretiskt har råden bara i Sverige sparat 1.500 spädbarns liv.

Under de senaste åren har ny kunskap kommit fram om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd. Rökning har fått ökad betydelse som riskfaktor. Samsovning har rapporterats öka risken medan användande av napp rapporteras minska risken för SIDS. Livlöshetsattacker och dödsfall har rapporterats när nyfödda lagts hud-mot-hud direkt efter förlossningen för att lära sig ammas.

Det har därför varit viktigt att uppdatera kunskapsläget med en systematisk genomgång av aktuell litteratur med kvalitetsgranskning av de studier som ligger bakom rekommendationerna. Detta har nu Socialstyrelsen låtit en arbetsgrupp göra.

Symposiet presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd.

Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd
5 december, kl. 08.30 - 10.00, Sal 35/36
Medverkande
Göran Wennergren (moderator), Kerstin Nordstrand, Hugo Lagercrantz, Bernt Alm, Per Möllborg, Miriam Katz-Salamon, Anita Berlin, Anna Öhman.