Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Minskad dödlighet med nytt sätt att använda blodprodukter

 

De senaste åren har det hänt mycket när det gäller kunskap om hur man ska behandla patienter med blodprodukter. Rigshospitalet i Köpenhamn har fått stå modell när läroböckerna i USA nu skrivs om. Under Medicinska riksstämman föreläser Pär I Johansson om de senaste årens genombrott.


På Rigsghospitalet i Köpenhamn lyckades man reducera dödligheten med hela 50 procent på traumapatienter, tack vare tidig transfusion med plasma och trombocyter. Det hela började med att Pär I Johansson började ifrågasätta varför man skulle vänta med att ge plasma och trombocyter tills blödningen blev okontrollerbar, vilket var standard. Han beslöt att avsätta ett års tid vid Blodbanken i Köpenhamn.

–    Trots att jag som anestesiolog använder mycket blod insåg jag att jag visste för lite om det. Jag undersökte vad som hände med patienter som blödde mycket, och såg att de hade mycket hög mortalitet, säger Pär I Johansson, professor och anestesiolog vid Blodbanken vid Rigshospitalet i Köpenhamn.

Pär I Johansson har studerat vad som händer om man inför transfusion tidigare och ger balanserad blodproduktsbehandling så fort patienterna får en livshotande blödning. Det visade sig att man lyckades reducera dödligheten hos patienter med brustna abdominala aorta aneurysm med 50 procent.

Pär I Johansson kommer under Medicinska riksstämman att föreläsa om de senaste årens genombrott och vetenskapliga evidens för användning av blodprodukter. Han kommer bland annat att tala om hur man ska behandla och monitorera patienter med okontrollerbara blödningar.

Behandling med blodprodukter: State-of-the-art anno 2013

Tid: 6 december klockan 11.00, sal C3
Medverkande: Pär I Johansson, professor och anestesiolog vid Blodbanken,  Rigshospitalet, Köpenhamn.Till pressmeddelande publicerat på My News Desk