Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Är skolan anpassad till barnen?


Det finns en tydlig koppling mellan skolmisslyckande och ökad risk för psykisk ohälsa. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, medverkar i ett inslag om hur väl skolans krav är anpassade till barns olika kognitiva förutsättningar.
En stor andel barn och ungdomar klarar inte de krav som ställs för att få betyget godkänd i grundskolan och en ännu större andel klarar inte kraven i gymnasiet. Skolans kurskrav är inte heller anpassade så att de cirka 15 % som har en svag begåvning har en rimlig chans att klara dem. Det innebär att skolgången för många barn upplevs som ett misslyckande och ett lidande.

Är skolan anpassad till barnen?

Medverkande (* = Moderator)
Maria Unenge Hallerbäck 1, Torkel Klingberg* 2, Elisabeth Fernell* 3, Anna Ekström 4, AnnaChristina Strömberg 5
1Barn- och ungdomspsykiatri, Karlstad, 2Karolinska Institutet, Stockholm, 3Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, Göteborg, 4Skolverket, 5Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm, Sverigekiatri