Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Mötesplatsen

För årets Medicinska riksstämma har vi utvecklat mötesplatsen. Syftet med det nya i rummet är att skapa en ännu bättre och dynamisk mötesplats för alla deltagare. Mötesplatsen erbjuder scenprogram med föreläsningar, debatt, spontana och planerade möten, spännande fakta i vår nya mötesplats "Arenan" ett rum i rummet för föreläsningar och diskussioner samt interaktion i utställningen.

Boka en monter >>

Information för utställare >>

Årets utställarförteckning >>