Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Utställarförteckning

Träffa oss på årets Medicinska riksstämma!

A1M Pharma AB   
APL
Bayer
Dagens Medicin
Diagnostica/ Blue Bird Medical
Edwards Lifesciences
Endometriosföreningen
Evondos AB
Fibromyalgiförbundet
Framtidens specialistläkare
Fysioline Sweden AB
Gatsoft AS
H.C. Advance AB
Hjärt-Lungfonden
ILCO Tarm-uro och stomiförbundet
Ki/Uppdragsutbildning
Kontigo Care
KPA Pension
Landstinget Västmanland
Läkemedelsverket
Hälsotorget
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Office Management
Prime Doctor
Region Gävleborg
Reumatikerförbundet
SBU
Socialstyrelsen
Statistikakademin
Svensk Förening för Allmänmedicin SFAM
Sveriges läkarförbund/Läkartidningen
Svenska Läkaresällskapet
Unilever Sverige AB
Vanguard Healthcare
Vårdassistans Sverige AB
Yasuragi Hasseludden AB
Österåsens Hälsohem

Hälsotorget

Arbetsterapeuterna
Dietisterna
Fysioterapeuterna
IOGT-NTO
Levnadsvaneprojektet
Livsmedelsverket
Läkare mot tobak
Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård
Socialstyrelsen
Stockholms Läns Landsting
Svensk sjuksköterskeförening
Tobaksfakta