Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Kontakta oss

Ordförande i delegationen för Medicinska riksstämman

Catarina Almqvist Malmros, catarina.almqvist@ki.se                

Vetenskapliga programmet

Eva Kenne, eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87

Kommunikation & Marknadsföring

Jaana Logren Bergqvist, jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68

 

Press

För pressfrågor

Jaana Logren Bergqvist

jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68

Utställning

Vid frågor om utställning och monterplats

Monterbokning

Åsa Ambrus, asa.ambrus@sls.se, 070-749 39 57