Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Schema för gästföreläsningar

Torsdag 3 december


09.45, sal A3/4
Tomorrow’s Health and Healthcare - Challenges and Opportunities
Mary Durham, Kaiser Permanente, USA

11.15, sal 24/25
Fysisk aktivitet och mental hälsa
Anders Hovland, Klinisk psykologi, Bergen, Norge,

11.15, sal A 2
Learning to improve
Bill Lucas, Centre for Real-World Learning at the University of Winchester. Learning Strategy Adviser, UK Health Foundation (London) and Vinnvård (Stockholm), London, Storbritannien

13.45, sal C 2
Behovet av validerade kunskapsprov i kirurgisk teknik 2015
Anthony Gallagher, School of Medicine, University College Cork, Cork, Irland

15.00, sal C1
Arbetar vi olika med levnadsvanor i USA och Sverige?
James Dalton, Bassett Healthcare Network Research Institute,
Cooperstown, USA,

15.00, sal A3/4
Bridging socioeconomic health inequities with quality indicator data
Shlomo Vinker, Sackler School of Medicine, Tel Aviv, Israel

16.30, sal A3/4
Gold Mining - Existing and Future Data Base Research
Shlomo Vinker, Sackler School of Medicine, Tel Aviv, Israel

Fredag 4 december


09.30, sal A3/4
Working and learning in the service. Managing continuing professional development
Janet Grant, Centre for Medical Education in Context [CenMEDIC] & FAIMER Centre for Distance Learning, London, Storbritannien

11.15, sal C4
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet
Luke Clancy, Dublin University, Dublin, Irland

11.15, sal C1
Hur tar vi bäst hand om den ”benigna” lätta skallskadan?
Ramona Åstrand, Neurokirurgiska Kliniken, Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark

13.45, sal C3
Livslångt lärande – livslångt examinerande?
Hannu Halila, Vice verkställande direktör, Finlands Läkarförbund, Helsingfors, Finland