Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Certifierat deltagande

Medicinska riksstämman arrangeras av Svenska Läkaresällskapet och är Sveriges största tvärdisciplinära möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och diskutera övergripande frågor inom svensk hälso- och sjukvård.

Investera i din och klinikens framtid

På Riksstämman kan du lära dig mycket som har betydelse för ditt arbete. Detta får du ett bevis på genom att deltagandet certifieras av Svenska Läkaresällskapet
– ett intyg på att du fortbildat dig som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden eller i en löneförhandling. Och skapar större förtroende hos patienterna.

Certifierat deltagande - hur funkar det?

Efter avslutad konferens får du ditt personliga intyg. Där samlar vi de programpunkter som du deltagit vid och som är certifierade av Svenska Läkaresällskapet. Beskrivning av programpunktens innehåll motsvarar det som står i abstraktet. Intyget är ett bevis på att du fortbildat dig vid Medicinska riksstämman. Ta med det i ditt CV och vid en löneförhandling.