Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2023 – Behandlingsrekommendation

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats under vintern 2022–2023 av en grupp experter inom området.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

·        Handläggning och behandling av hepatit C ska ske i harmoni med den nationella handlingsplan för eliminering av hepatit C som nyligen lanserats i Sverige och alla patienter med hepatit C ska erbjudas behandling och stöd för att genomföra den.

·        Förenklad regim för utredning och pangenotypisk behandling rekommenderas i utvalda fall där utredning riskerar att äventyra eller fördröja behandling.

·        Läkemedel som inte längre används eller finns tillgängliga i Sverige har tagits bort ur rekommendationen.

RAV HCV Behandlingsrekommendation 2023 (PDF dokument)