Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats  i maj 2020.

De viktigaste förändringarna är:

  • Läkemedel som inte längre är tillgängliga i Sverige har tagits bort
  • Behandling av akut hepatit C rekommenderas nu starkt
  • Behandling vid kompenserad cirros och genotyp 3 där glekaprevir/pibrentasvir blivit ett förstahandsalternativ
  • Möjlighet att förenkla uppföljningen under och efter behandling

 

 

RAV HCV Behandlingsrekommendation 2017 reviderad maj 2020 (PDF dokument)

RAV HCV Bakgrund 2017 (PDF dokument)

Engelsk version: Treatment of hepatitis C virus infection for adults and children: updated Swedish consensus guidelines 2017

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.