Vetenskapliga artiklar

Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion (2015)
Förlängd infusion teoretiskt tilltalande - ännu saknas evidens för klinisk nytta

Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier. Kombinationspreparat prövas nu kliniskt (2014)
Litteraturgenomgång av nya betalaktam-betalaktamashämmar-preparat.

Nya riktlinjer för vankomycin vid stafylokockinfektioner (2010) (PDF-dokument)
Vankomycin används i behandling av multiresistenta stafylokocker. Gränserna för känslighet och resistens mot vankomycin har nyligen ändrats. En del av de bakterier som klassas som känsliga behöver behandlas med högre doser.

Penicilin V och hur tre doser blev till två och sedan till tre igen (2010) (PDF-dokument)
RAF har gjort en litteraturöversikt och beskriver historiken bakom behandling av otit, sinuit och faryngotonsillit.

Dags att slopa "husets vin" (2009) (PDF-dokument)
RAF har värderat tillgänglig publicerad litteratur om cefuroxim och vill se ett stopp för okritisk empirisk användning av cefuroxim.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.