Aminoglykosider - nytta/risk

RAF har tagit fram ett kunskapsunderlag om nytta–risk med aminoglykosider som sammanfattas i denna kommentar i Läkartidningen: Nytta/risk analys (2013)

RAF har efter att ha kartlagt kunskapsläget gjort en nytta-risk analys för vuxna avseende aminoglykosidbehandling på följande indikationer: svår sepsis och septisk chock, pyelonefrit samt endokardit.

RAFs har i detta arbete haft kontakt med specialistföreningarna i Svenska
läkaresällskapet inklusive infektionsläkarföreningens vårdprogramsgrupper och
publicerar nu resultatet av detta arbete.

Rational use of aminoglycosides - Review and recommendations by the Swedish Reference Group for Antibiotics (SRGA).

Vid ett seminarium som hölls på Smittskyddsinstitutet 16 april 2013 sammanfattades kunskapsunderlaget i ett antal presentationer som finns tillgängliga här.

Gunilla Skoog, SMI
Aminoglykosidförbrukning i Sverige (PDF-dokument)

Charlotta Edlund, LV
Spektrum – skillnader mellan aminoglykosider, indikationer (PDF-dokument)     

Erik Eliasson, KUS, Huddinge
Toxicitet och dosberoende biverkningar; monitorering med koncentrationsbestämningar (PDF-dokument) 

Leif Hergils, US Linköping
Aminoglykosider och ototoxicitet (PDF-dokument)   

Christian Giske, KUS, Solna
Brytpunkter, resistens, PK/PD (PDF-dokument) 

Jan Sjölin och Mia Furebring, UAS
Aminoglykosidens roll vid svår sepsis/septisk chock

Anders Ternhag, SMI
Pyelonefrit, Pneumoni – kliniska studier – nytta /risk - dosering (PDF-dokument)     

Maria Werner
Endokardit – klin studier – nytta/risk (PDF-dokument)     

Anders Håkansson, SöS
Framtida Strategi för Aminoglykosidanvändning på olika sjukhus (PDF-dokument)     

Mia Furebring, UAS
Uppsala (PDF-dokument)     

Gunnar Jacobsson
Skövde (PDF-dokument)