Välkommen till Läkaresällskapet i Lund!

Forum för kollegial samvaro och vetenskapligt utbyte mellan läkare och medicinare i Skåne.

Läkaresällskapet i Lund stiftades 1862 och är ett lokalt läkarsällskap för Sydsverige, med säte i Locus Medicus. Tack vare gåvor och donationer kan vi ge stöd till forskning och vidareutbildning åt yngre kollegor i vårt närområde.

Aktuellt

Stöd medicinsk forskning

Vi tar tacksamt emot gåvor som gör det möjligt för oss att stödja medicinsk forskning.

Fonder & Stipendier

Sök stöd ur våra fonder till forskningsprojekt och studieresor.

Forum för kollegial samvaro

Läkaresällskapet i Lund är sedan 150 år ett forum för kollegial samvaro och vetenskapligt utbyte mellan läkare och medicinare i Skåne.