Global health - beyond 2015!

Global hälsa berör oss alla. Oavsett var på jordklotet vi lever.
Världen är numera en del av Sverige och Sverige är en del av världen.
Infektionssjukdomar, migration, klimatförändringar, våld och konflikter känner inga gränser och har en direkt, eller indirekt påverkan på hälsoutvecklingen.Trots att globala hälsofrågor borde vara högt prioriterade, är kunskapen och medvetenheten om frågorna begränsade.

Knowledge gives power for change!

Global health affects us all - regardless of where on the globe we live.
Infectious diseases, migration, climate change, violence and conflict knows no boundaries and has a direct or indirect impact on health development.
Despite the fact that global health should be a high priority, the knowledge and awareness of the field is too limited.

Stockholm Declaration

Stockholm Declaration

for Global Health

Provides an important opportunity to promote equitable global health and development.

Ta del av en magisk dag!

Ta del av en magisk dag!

Global Health beyond 2015

Se konferensen i sin helhet eller välj dina favoritklipp.

The Lancet hyllar

The Lancet hyllar

Global health -beyond 2015

Läs Hortons rapportering från konferensdagen.

Uppvärmningen är människans fel

Uppvärmningen är människans fel

Ny klimatrapport från IPCC

Drastiska åtgärder krävs för att minska utsläppen av koldioxid annars kommer medeltempraturen att fortsätta öka med förödande konsekvenser.

USA och Nordens ledare

USA och Nordens ledare

om globala prioriteringar

Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA

 

Fakta

Fakta

Om global hälsa

Lär mer om den globala hälsans utmaningar och möjligheter.Global Health

Global Health