Kunskap ger kraft till förändringDet är ett kritiskt tillfälle för Sverige att höja kunskapen om global hälsa och medverka till handling; vi har en viktig röst internationellt och med konferensen vill vi nu höja den ytterligare. Vi talar inte enbart om en hållbar värld utan även
om hållbara människor. År 2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda.
Når vi dit, vad händer sedan? Vi står inför stora utmaningar och möjligheter,
men vi måste agera nu!

Varmt välkomna till konferensen Global Health beyond 2015!
Peter Friberg ordförande Svenska LäkaresällskapetGlobal Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.