Varför är Global hälsa viktigt?

Några av nyckeltalarna berättar.

Mariam Claeson

 

Eldsjälen och läkaren Mariam Claeson som under 30 år aktivt arbetat för världshälsofrågor är idag verksam på välgörenhetsorganisation Bill & Melinda Gates Foundation som ställföreträdande chef för barn- och mödrahälsovård.

”Hälsa och god hälsovård är en mänsklig rättighet. God hälsa är en bra investering i framtiden och vi måste alla hjälpas åt att bygga en bättre och hälsosammare värld. Jag hoppas de här dagarna med fokus på globala hälsofrågor lyfter frågan tvärvetenskapligt och inspirerar fler unga i vår nästa generation till att engagera sig för de oerhört viktiga hälsofrågorna och att vi minskar klyftorna. Vi måste agera proaktivt och förebyggande: VI KAN”.


Gunhild StordalenGunhild Stordalen

Gunhild Stordalen, norsk läkare och grundare och styrelseledamot av Stordalen Foundation samt VD i miljöstiftelsen GreeNudge har länge arbetat aktivt för klimatfrågor världen över och ser en koppling mellan klimat och hälsa.

”Allt handlar om hälsa. Klimat och hälsa går hand i hand, klimatåtgärder skapar också positiva hälsoeffekter som i motsats till klimateffekter visar sig nästan omedelbart. Vi står inför enorma utmaningar och det är dags att agera
aktivt. Det handlar om att se möjligheterna, inte bara problemen. Vi måste bygga broar tvärvetenskapligt och gå från Think Tanks till Action Plans. Mitt motto är därför; NU”.

Hans Rosling
Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet och folkbildare inom Gapminder har tidigare utsetts av Time Magazine till en av världens hundra mest inflytelserika personer år 2012.

”Tillräcklig hälsa för alla är av strategisk betydelse för världens utveckling, välmående och stabilitet, och är dessutom av stor humanitär och medmänsklig betydelse. Hälsofrågor ur ett globalt perspektiv är ganska enkla, mat och rent vatten, kläder på kroppen och skor på fötterna, ett drägligt hus att bo i med en glödlampa i taket, skola för alla barn och tillgång till den mest grundläggande hälsovården samt skydd mot övergrepp och krig. Krångligare är det inte.

Tyvärr ser inte vår värld ut så här. Idag har människor i Sverige och andra rika länder tillgång till 100 gånger mer vård än de vanliga människorna i de fattigaste länderna. Det svåraste att förstå för de rika länderna är att 2 miljarder medmänniskor lever i extrem fattigdom. Att de framgångar som ekonomisk tillväxt ger tillsammans med en vettig sjukvårdspolitik minskar undernäring och infektioner men istället ersätts av icke-kommunicerbara sjukdomar (NCD) såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdom och psykisk ohälsa.

Framförallt måste vi uppmärksamma psykisk ohälsa. En av världens största dödsorsaker bland unga kvinnor är självmord, det är inte många som inser detta. Vi måste agera mer med hjärnan än hjärtat, är hjärnan med brukar det även kännas bra i hjärtat.Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.