Tidningsbilaga med tema global hälsa

Svenska Läkaresällskapets tidningsbilaga med tema global hälsa distribueras med Dagens Nyheter söndagen den 24 mars i Stockholm och den 25 mars i Sverige. Spännande intervjuer med flera av medverkande under konferensen Global Health beyond 2015.

Blädder ex >>

Tidningsbilaga som pdf >>


”Epidemier och en för hälsan destruktiv livsstil tar inga hänsyn
till nationsgränser.”
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet


"En folkrörelse behövs för en bra och rättvis hälso- och sjukvård."
Anders Nordström, Sveriges ambassadör i Global hälsa

"Vi har kommit en bit på väg i kampen mot infektionssjukdomar, men nu riskerar
de som räddats från exempelvis hiv/aids att gå en för tidig död till mötes i hjärtattack" 
Ruth Bonita, professor emerita vid Aucklands universitet i Nya Zeeland.

”Världssamfundet måste se hela vidden av problemet och avpassa besluten därefter.”
Johan Rockström,professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

"Vi behöver investera i grön teknologi, parallellt med en offensiv klimat- och hälsopolitik, och vi måste jobba för att förändra vårt synsätt. I dag är de sunda, klimatsmarta vardagsvalen ofta svåra och dyra. Vi måste göra det lätt att välja rätt!"
Gunhild Stordalen, leg.läkare, Med.dr. i patologi och ortopedi, Vd i GreeNudge, styrelseledamot i Stordalen Foundation.

"Mödrar som får vara friska kan ta ett större ansvar för familjens och barnens försörjning, hälsa och utveckling.
Mariam Caeson, Bill och Melinda Gates Foundation.Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.