Vilken värld vill du leva i?


Den frågan ställer vi i samband med två internationella konferensdagar som
Svenska Läkaresällskapet arrangerar den 4–5 april på temat ”Global Health
– beyond 2015” i Stockholm.

I decembernumret av The Lancet presenteras ett monumentalt arbete, ”The
global burden of disease study 2010”. Här dokumenteras ländernas hälsotillstånd
från 1970 fram till 2010.

Det är en oerhört intressant och viktig läsning som handlar om hur samhällen ska förhålla sig samband med viktiga beslut som rör folkhälsa.
Rapporten visar att livslängden ökar globalt för både kvinnor och män. I Sverige
har livslängden för både män och kvinnor ökat med cirka sju år de senaste 40 åren, motsvarande siffra för Bolivia är 20 år.

Infektionssjukdomar som malaria och hiv/aids minskar och fler barn överlever sin femårsdag; fantastiska resultat på relativt kort tid. Samtidigt är dock dödligheten i malaria och tuberkulos fortfarande hög. Under de senaste 20 åren har även hoten från de icke-kommunicerbara sjukdomarna (NCD) ökat. Fortfarande toppar ischemisk hjärtsjukdom och stroke rankinglistan vad gäller global dödlighet. Diabetes har mellan 1990 till 2010 klättrat från 15:e till nionde plats.

Vi måste kämpa vidare och satsa ännu mer på spridning och implementering av
kunskap. Högt blodtryck är en av de riskfaktorer som bidragit mest till den globala sjukdomsbördan. Andelen människor som lider av högt blodtryck har ökat med 27
procent de senaste 20 åren. Det har lett till cirka nio miljoner dödsfall. Jämförande
siffror för rökning och alkohol är sex respektive fem miljoner döda.

En liknande utveckling ser vi även i vårt land; 2, 7 miljoner patienter lider av
högt blodtryck och rökning och alkohol skapar en betydande sjukdomsbörda.

Så visst, i många avseenden blir världen glädjande bättre, men stora utmaningar
återstår: klimatet och den globala uppvärmningens påverkan på vår hälsa, kroniska
sjukdomar, och inte minst den stora bördan av psykisk ohälsa.

Vi måste kämpa vidare och satsa ännu mer på spridning och implementering av kunskap. Kom och lyssna, bli engagerad och bidra. Global hälsa berör oss alla!Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Global Burden of Disease Study 2010 >>Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.