Mariam Claeson är svensk barnläkare som i över 30 år arbetat i svårt utsatta områden för SIDA, WHO och Världsbanken.
I somras flyttade hon från Indien till Seattle i USA då hon rekryterades till Bill och Melinda Gates Foundation som ställföreträdande chef för Maternal Neonatal and Child Health.

I april kommer hon till Sverige för att föreläsa vid konferensen om global hälsa i Stockholm.
– Det är viktigt att vi ser över, granskar och lär oss av de milleniemål som antogs av stats- och regeringschefer vid FNs toppmöte år 2000. Vad har vi gjort rätt och vad har vi inte lyckats med? Vi får inte släppa taget om de frågor som fortfarande är aktuella och som handlar om jämlikhet och fattiga människors rätt till hälso- och sjukvård. Några av målen som minskad mödra- och barndödlighet, undernäring, tillgång till vatten och sanitet samt kvinnors rätt till utbildning hänger så nära samman med hälsoutvecklingen. Dessa mål tycker vi på Bill och Melinda Gets Foundation är viktiga att hålla fast vid även efter 2015, säger Mariam Claeson.

Från Sverige till östra Bhutan
I början på 80-talet arbetade hon som läkare på barnkirurgen på S:t Görans sjukhus. Hon har även arbetat nära Hans Rosling på barnhälsa på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan 1982 har hon haft världen som arbetsfält.

– Jag åkte iväg som läkare för WHO till östra Bhutan 1982 och blev mer och mer intresserad av frågor kring folkhälsa och barnadödlighet. Mot slutet av 80-talet arbetade jag för SIDA och var en av initiativtagarna till deras hiv/aidsbistånd. Sedan återvände jag till WHO och arbetade då i Etiopen med barn- och mödrahälsovård fram till 1992 då jag började på Världsbanken. Där var jag chef för folkhälsoprogrammet.
Efter 17 år på Världsbanken lämnade Mariam Claeson i somras sitt uppdrag då hon blev rekryterad till Bill och Melinda Gates Foundation. När telefonen ringde befann hon sig i Indien där hon de senaste åren arbetat med frågor kring hiv/aids.

I somras gick flyttlasset från New Delhi till Seattle där hon idag arbetar. Men bostaden har hon i Washington DC där maken bor.
– Det var väldigt kul att få chansen att återvända till frågor som handlar om arbetet med att minska barn- och mödradödligheten i fattiga områden. Det passade också bra på ett privat plan då min dotter har fyllt 18 år och skulle börja på college. Det känns oerhört spännande att arbeta på Gates Foundation eftersom de driver frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, säger Mariam Claeson.

Sju miljoner barn dör varje år
Formellt är hon Deputy Director för Maternal Neonatal and Child Health (MNCH) och ansvarar för programmet barn- och mödrahälsa.
Gruppen hon leder arbetar med forskning och utveckling samt implementering av nya metoder i de fattigaste delarna av norra Nigeria, Indien och Etiopen. Det kan handla om att stoppa blödningar i samband med förlossningar, minska antalet blodförgiftningar och förbättra förhållanden som rör hygien och sanitet.

– Lika viktigt är att stötta första linjens hälsoarbetare med kunskap och resurser så att de aktivt kan engagera sig och bidra till att sänka mödra- och barnadödligheten, och att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Det fjärde milleniemålet handlar om att minska barnadödligheten under de fem första levnadsåren med två tredjedelar fram till 2015. Barnadödligheten minskar i stora delar av världen, men inte i tillräckligt snabb takt. Fortfarande dör sju miljoner barn varje år och sex dödsorsaker står för mer än 90 procent av alla dödsfall före fem år. Vid sidan av undernäring handlar det om exempelvis diarré, malaria, mässling, hiv/aids och lunginflammation.

Hjälp till självhjälp
Det är viktigt, menar Mariam Claeson att vi slutar att använda begreppen biståndsgivare och biståndstagare och istället skiftar fokus till ”Community Driven Development”, det vill säga att med kunskap och resurser stödja grupper i utsatta och fattiga områden till ett aktivt engagemang.

– Vi behöver arbeta annorlunda och verkligen lyssna på enskilda länders behov. Det handlar om att bryta ned de globala hälsomålen till nationella, regionala och lokala mål och börja lyssna på vad människor anser vara viktigt. Då bygger man förtroendefulla relationer, vilket är en förutsättning för att lyckas nå målen.

Hon tar Indien som ett exempel på ett land som lyckats minska spridningen av hiv/aids. I stället för att förlita sig på globala lösningar, vände man sig till de grupper där spridningen är som störst: prostituerade, drogmissbrukare och homosexuella män.

– Genom att vända sig direkt till dessa grupper och lyssna på vad de tyckte var viktigast, det vill säga det våld de mötte i sin vardag, kunde man bygga förtroenden och nå ut med kunskap om vikten av att använda kondom för att skydda sig mot sjukdomar, säger Mariam Claeson.

Hon ser fram emot att komma till Sverige i april och berätta mer om sina erfarenheter och sitt arbete vid Bill och Melinda Gates Foundation.

– Det arrangeras många sådana här konferenser som flyttar mellan huvudstäder. Det vi gillar med Stockholmskonferensen är att den har som ambition att skapa interaktivitet och engagera nya och viktiga målgrupper. Det är ett viktigt skäl för oss att delta. Vi vill vara med och påverka och ge fakta i opinionsbildningen. Och vi vill också visa man faktiskt kan minska fattigdom och ojämlikhet i hälsa om man har rätt fokus och vidtar rätt åtgärder, säger Mariam Claeson.

Läs mer: Bill och Melinda Gates Foundation- satsningar på Global hälsa
http://www.gatesfoundation.org/global-health/Pages/overview.aspx


Fakta: De åtta millenniemålen
1. Halvera världens fattigdom och hunger
2. Alla världens barn ska gå i grundskola
3. Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning
4. Minska barnadödligheten
5. Minska mödradödligheten
6. Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar
7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling
8. Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländernaGlobal Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.