Nyfiken på...
Johan Rockström är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.
Han är en av gästföreläsarna vid konferensen Global Health- Beyond 2015 i Stockholm.

Du har i många år engagerat dig i stora globala frågor som rör klimatet och användningen av jordens resurser- varifrån kommer ditt engagemang och vilken är din drivkraft?

– Mitt intresse startade under gymnasietiden och fortsatte under utbildningen till agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag har sedan tillbringat cirka 15 år med forskning ute i fält på de mest torra och sårbara platserna i Afrika. Kunskapen och medvetenheten om utmaningarna vi har och hur vi missköter våra resurser och vilka konsekvenser det får, har vuxit fram och successivt stärkt mitt engagemang. I dag har jag privilegiet att arbeta med världens toppforskare samt leda två väldigt spännande forskningsorganisationer. Min drivkraft handlar även om en djup oro över att världen är på väg åt fel håll som kan leda till en katastrof för mänskligheten. Med rätt engagemang kan vi vända utvecklingen.

Hur hänger klimatet och den globala uppvärmningen ihop med globala hälsofrågor?

– Det finns massor av exempel. Ett är vattenfrågan. Inget dödar så många barn som smutsigt vatten. Med den globala uppvärmningen ökar även antalet översvämningar och förstörda grundvattentäkter med globala epidemier av exempelvis kolera som följd. Vi ser också ändrade sjukdomsmönster. I dag kan vi inte längre utesluta malaria i Europa. Fästingburna sjukdomar ökar och tropiska sjukdomar som denguefeber sprider sig på grund av temperaturökningen.

Vi står inför gigantiska utmaningar, finns det fortfarande en chans att vända utvecklingen och hur lång tid har vi på oss?

– Fönstret står fortfarande på glänt, men håller på att stängas mycket snabbt. Redan för fem år sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala klimatförändringar. Vi är i ett globalt akutläge. Fortsätter vi på samma väg som nu är risken att den globala uppvärmningen når åtta grader inom detta århundradena. Om vi gör drastiska förändringar i dag skulle vi kunna klara två grader till 2050, men det finns en betydande risk för att vi hamnar på fyra grader. Det är en katastrofal framtid vi går till mötes om vi inte ändrar kursen inom detta årtionde.

Vilka aktioner och politiska beslut krävs för att ändra kursen?

– Innovation och hållbar utveckling måste ske underifrån, men i kombination med kraftfulla politiska beslut på såväl den nationella som den globala arenan. Det är till exempel redan idag tekniskt fullt möjligt att försörja hela Europa med el genom solenergi från Sahara. Det handlar om att åstadkomma en global energiomställning till förnyelsebar energi. Ett viktigt första steg är att ta bort dagens subventioner till fossil energianvändning som är på häpnadsväckande 600 miljarder US-dollar och år. Det är subventioner som accelererar oss mot en katastrofal framtid. Det skulle räcka med 1 500 miljarder dollar för att klara nödvändiga omställningar i världen. Det är tio gånger mindre än den triljon dollar som lades in för att rädda amerikanska banker efter finanskrisen. Det finns mycket som vi skulle kunna göra om vi fick kraftfulla politiska beslut och en mobilisering av kapital och resurser.

Det finns en växande global rörelse som pläderar för behovet av ett nytt välfärdsmått där social hållbarhet är en del av den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Kommer BNP att ersättas som välfärdsmått inom en snar framtid?

– Ja, det är jag helt säker på. Den här typen av forskning som handlar om att bygga in miljö- och hållbarhetsvärden i nationalräkenskaperna har bedrivits i cirka 30 år och alla är i stort sett överens om att BNP är ett föråldrat mått på ett lands välfärd. Vi måste övergå till en cirkulär ekonomi, det vill säga bort från att ta resurser och sedan dumpa avfallet, till att återvinna det vi använder. Ta mobiltelefoner till exempel, vi kan inte fortsätta den här trenden att slänga mobiler efter bara två års användning. Mycket klokare vore om telefonproducenterna ägde mobiltelefonerna och sedan tar hand om dem och återvinner varje liten del när nya modeller lanseras.

Vilka boktips vill du ge till läsare som vill öka sin medvetenhet och kunskap om de globala framtidsfrågorna?

– Om man vill få ett grepp om riskbilden och de utmaningar vi står inför så är ett hett tips ”Six degrees” av Mark Lynas. Om man vill veta mer om vilka förändringsprocesser som måste ske i världen så kan man läsa min och Anders Wijkmans böcker ”Den stora förnekelsen” och ”Vi kan inte förhandla med naturen”.
Ett annat tips är ”Vår tid på jorden”, en bok som jag skrivit tillsammans med natur- och filmfotografen Mattias Klum. Den handlar om vilken värdegrund och vilka förändrade världsbilder vi behöver för att klara den omställning som krävs.

 Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.