Ingen kan göra allt – men alla kan göra något
Gunhild Stordalen är utbildad läkare och har i många år haft ett stort engagemang i frågor som rör global hälsa och användningen av jordens resurser. Hon är VD i miljöstiftelsen GreeNudge och styrelseledamot i ett flertal företag och organisationer som arbetar för en klimatsmart och hållbar utveckling.


Det är ont om tid och uppgifterna är många. Gunhild Stordalen pratar fort och engagerat.
– Det finns massor att göra och vi behöver agera nu, säger Gunhild Stordalen.
Hon är legitimerad läkare och blev klar med sin AT-tjänstgöring för drygt ett år sedan. År 2010 lade hon fram sin doktorsavhandling om molekylära mekanismer bakom osteoporos, vid Universitetssjukhuset i Oslo.

I dag är hon inte längre verksam som läkare utan arbetar på heltid med frågor i skärningspunkten mellan klimat och hälsa och hur man kan skapa positiva bieffekter genom olika klimatåtgärder.

Hennes bakgrund som forskare har hon stor användning av i sitt nuvarande uppdrag.
– Jag och min man Petter Stordalen tog initiativet till miljöstiftelsen GreeNudge som vi startade 2011. Vi ville se handling. Vi har många avtal där länder förbinder sig politiskt att uppnå vissa miljö- och klimatmål, men tyvärr händer det alltför lite. Detta vill vi ändra på.

En knuff i rätt riktning
Gunhild Stordalen sticker inte under stol med att hon vill förändra världen.
GreeNudge har som mål att initiera, främja och finansiera forskning som kan ge klimatnytta i form av energibesparingar eller en minskning av utsläppen av växthusgaser. Stiftelsen har ett nära samarbete med European Climate Foundation (ECF), en av Europas mäktigaste miljöorganisationer med stor politisk genomslagskraft.

– Vi vill göra det lätt att välja rätt. Både för individer, företag, organisationer och myndigheter. Därför behöver vi identifiera de faktorer som faktiskt leder till praktisk handling och som lönar sig för klimatet, men också finansiellt, säger Gunhild Stordalen.

Nudge kan enklast översättas med ”att knuffa”. GreeNudge vill genom forskning satsa på åtgärder som ”knuffar” oss i en grönare och mer miljövänlig riktning. Det kan handla om att ge korrekt information vid rätt tidpunkt så att individer väljer mer energieffektiva och miljövänliga vitvaror. Det kan också handla om att minska matavfall. En tredjedel av all mat som produceras globalt hamnar inte i någons mage, mycket kastas och blir matavfall. GreeNudge initierade ett forskningsprojekt i Norge i syfte att reducera mängden matavfall som produceras varje år. Studien genomfördes på hotell och restauranger i Nordic Choice-kedjan. Med enkla åtgärder visade man att det går att komma åt problemet.

– Bara genom att gå ned en tallrikstorlek vid bufféborden minskades mängden matavfall med nära 20 procent. Om alla kedjans 170 hotell skulle göra likadant skulle man potentiellt kunna minska matavfallet med 613 ton per år. Det handlar dels om att minska slöseriet, men framförallt att uppnå miljövinster i form av minskade utsläpp av koldioxid. Och även viktigt, gästerna var lika nöjda att äta på mindre tallrikar.

– Vi måste skifta tankesätt och hjälpas åt att ta ett större samhällsansvar, annars kommer vi inte att kunna klara de globala hälsoutmaningarna, säger Gunhild Stordalen.

There is no business on a dead planet
Tillsammans med sin man Petter Stordalen är hon en av de kanske mest omskrivna personerna i Norge. Paret har gjort sig kända långt utanför Norges gränser. När de gifte sig 2010 vigdes de av den irländske sångaren och välgörenhetsidkaren Bob Geldof.

Petter Stordalen är hotellmagnaten som driver Skandinaviens största hotellkedja och investerar miljarder i hotellbyggen i Sverige. Han sticker inte under stol med att han vill tjäna pengar, men inte till vilket pris som helst. Tillsammans med Gunhild grundade han Stordalen Foundation som stöttar projekt och organisationer som arbetar för en hållbar framtid. På organisationens hemsida står med stora bokstäver: ”There is no business on a dead planet”.

– I Norge visar undersökningar att människor är mer rädda för invandring än för klimatförändringar. Man förstår inte allvaret och utmaningarna vi står inför. Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot vår och andra arters överlevnad, säger Gunhild.

Det finns mycket vi kan göra, menar hon, och vi måste bli en del av de förändringar som krävs. Många åtgärder är inte bara lönsamma, som exempelvis energieffektiviseringar, utan också gynnsamma för vår hälsa. Ett annat exempel är att reducera köttkonsumtionen. Köttindustrin ensam står för 18 procent av de globala klimatutsläppen, samtidigt som ett ökat intag av rött och bearbetat kött är förknippat med en ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.
Gunhild Stordalen inspireras av personer som Jonas Paulsson som år 2011 blev korad till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden, för kampanjen ”Köttfri måndag”.

– På ett av våra hotell, Nordic Light hotel i Stockholm, har allt kött tagits bort från menyerna på måndagar. Och nu tittar vi även på andra sätt för att minska köttkonsumtionen. Förhoppningsvis följer fler kockar och restauranger efter, säger Gunhild Stordalen.

Starka skäl att minska köttkonsumtionen
I september 2012 skrev hon tillsammans med forskare och professor från bland annat Sveriges Läkarförbund, Chalmers och Karolinska institutet en debattartikel i Aftonbladet. Omkring 25 procent av den genomsnittliga svenskens klimatavtryck kommer från maten. Kycklingkött orsakar omkring fyra gånger högre utsläpp än motsvarande mängd bönor, nötkött omkring 40 gånger högre utsläpp än ¬bönorna. En mer balanserad kost med en mindre mängd kött kan halvera de totala utsläppen från maten.

– Norska hälsomyndigheter rekommenderar max 500 gram rött eller bearbetat kött i veckan, det motsvarar två till tre middagar med lite kött. I Norge äter vi det dubbla. Förutom att köttproduktion förorenar och förbrukar stora mängder fossila bränslen och vatten, kräver den mycket mark. Jorden räcker inte till. Européernas köttkonsumtion kräver redan idag ett område som är sju gånger större än EUs totala jordbruksmark, säger Gunhild Stordalen.

Hon skulle gärna vilja se att politiker i större utsträckning använder olika styrmedel för att påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning.

– I New York vill man förbjuda köp av läskedrycker med statliga matkuponger. I Danmark har man försökt att införa differentierade skatter på mat utan framgång. Vi måste nu försöka hitta andra mer framgångsrika åtgärder. Det som är nyttigt och bra för människor och för miljön som till exempel frukt och grönsaker är också bra för klimatet och borde vara billigare. Och det som belastar miljön hårt som exempelvis rött kött borde vara mycket dyrare.

Gunhild Stordalen ser att även nordiska läkarföreningar och läkarförbund har en viktig roll att spela. Det globala sjukdomspanoramat med kroniska livsstilssjukdomar är till stort ett resultat av att människor äter och lever fel.

– Vår livsstil och vår energiförbrukning hänger så nära sam
man med klimatförändringarna. Läkare har ett stort ansvar att motivera och stötta individer till en mer medveten och hälsosam livsstil, säger Gunhild Stordalen.//


Fakta 
Namn:
Gunhild Stordalen
Ålder: 34
Bakgrund: Legitimerad läkare, VD i GreeNudge samt styrelseordförande i Stordalen Foundation samt styrelsemedlem i Nordic Choice Hotels.
Familj: Gift med Petter Stordalen, inga barn, men en minigris och en hund (schäfer)
Fritidsintressen: Jag känner mig priviligierad att få arbeta med det som jag brinner för. Genom mitt arbete har jag fått många goda vänner längs vägen. Annars är väl min nya minigris en kär hobby.
Drivkraft: Att rädda världen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Senast lästa bok: ”Common Wealth- Economics for a crowded planet” av Jeffrey Sachs.
Personer som inspirerar mig: Mina två svenska vänner Johan Rockström, VD på Stockholm Resilience Center och Mattias Klum, naturfotograf och filmskapare som använder sin talang till att göra skillnad.
Detta vill jag förverkliga om tio år: Då är klimat- och globala hälsofrågor högst upp på den politiska agendan. Då är även ännu fler gröna och klimatsmarta lösningar implementerade via organisationen GreeNudge och då ska jag även ha bevisat att bärkraftiga och hållbara lösningar ger bättre lönsamhet i hotellkedjan Nordic Choice.Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.