Vinnaren utsedd


Grattis Marijela Bosnjak som hade alla rätt i vår tävling!

Vad tycker du är de viktigaste framtidsfrågorna?

"Det finns så mycket att fokusera på, så många olika infallsvinklar och så många olika områden som alla måste jobbas på. Fattigdom, livsstil, den globala uppvärmningen, antibiotikaresistens, vaccinering. Om jag får välja en fråga så tycker jag att man bör fortsätta arbetet med att stärka kvinnorna ute i världen. Framförallt tänker jag då på utbildningen av kvinnor och hjälp till självhjälp. Utbildning är ett första steg ut ut fattigdom, det stärker personen och gör den mindre vurnerabel och utsatt. Utbildning leder till mer kunkskap kring sjukdomar och kring hälsa och det finns studier som visar att utbildade kvinnor föder färre och friskare barn. Som exempel så finns det projekt där man utbildat kvinnor som därefter fått hjälp till självhjälp, exempelvis mikrolån och på så sätt fått bidrag till att starta egna företag och på så sätt en chans att komma ut ur fattigdomen. Ett annat exempel är projekt där man utbildar barnmorskor som på så sätt kan hjälpa kvinnor i sin omedelbara omgivning och på så sätt minska både barnadödligheten samt mödradödsfall. Dessa två är exempel på fantastiska projekt som redan jobbar för en bättre framtid inte bara för kvinnor utan för alla och jag tycker att det är viktigt att vi framöver fortsätter jobba med dessa frågor".
 

Tävlingsfrågor och svar
 
1.Vad orsakar flest dödsfall i världen?
Rätt svar 2: Livsstils- och kroniska sjukdomar
Av 52 miljoner dödsfall över hela världen 2010, berodde 35 miljoner (66%) på livsstils- och kroniska sjukdomar som till exempel ischemisk hjärtsjukdom, stroke, cancer och diabetes.

2. Hur många människor av jordens befolkning är kroniskt undernärda?
Rätt svar 2: Runt 900 miljoner
                    
2010 beräknades 925 miljoner människor i världen vara kroniskt undernärda.
 
3. Hur många människor i världen lever i extrem fattigdom (lever på runt 10 kronor om dagen)?
Rätt svar 1: Runt 1 miljard
                   
Enligt Världsbankens beräkningar har antalet extremt fattiga människor minskat med 600 miljoner människor jämfört med 1990, från 1,9 miljarder människor till 1,3 miljarder.

 
4. Vilken är den förväntade medellivslängden i världen?
Rätt svar 2: Cirka 70 år
Medellivslängden i världen har ökat från 53 år i början av 1960-talet till nästan 70 år idag.
 
 
5. Var bor det flest fattiga människor?
Rätt svar x: Indien
I Indien bor det flest fattiga människor. Enligt Världsbanken uppskattning från 2010 lever runt 400 miljoner människor i Indien i extrem fattigdom. I Afrika söder om Sahara är siffran 386 miljoner.

 
6.Hur många barn dör varje dag i världen?
Rätt svar 2: 21 000
Varje år dör runt 7,6 miljoner barn innan de hunnit fylla fem år. Det är runt 21 000 barn varje dag. De allra flesta dör av orsaker eller sjukdomar som kan förhindras eller botas som undernäring, diarré och lunginflammation.

 
7. Hur många människor i världen har tillgång till rent dricksvatten?
Rätt svar 2: 9 av 10
Idag har nästan 9 av 10 människor i världen tillgång till rent dricksvatten, vilket innebär att 783 miljoner människor fortfarande saknar tillgång till rent dricksvatten.
 
8. Har koldioxidutsläppen minskat eller ökat under det senaste årtiondet?
Rätt svar x: Ökat
Utstläppen av koldioxid fortsätter att öka och utsläppsnivån är nu runt 40 procent högre än den var 1990.  


Om du vill få mer kunskap och veta mer om den globala hälsans  utmaningar och möjligheter -
kom och delta på konferensen Global Health - beyond 2015 den 4 april på Stockholm Waterfron Congress Centre.
Till anmälan >>

Källor
The Millenium Development Goals Report 2011 >> 

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen (2012),
FN:s utvecklingsprogram UNDP >>

WHO >>

The World Bank >>


UNDP >>

The Lancet, The Global Burden of Disease Study 2010 >>


Läs mer om
Millennium Development Goals >>

Post-2015 Development Agenda >>

 Global Health

Global Health