Stort tack för ert bidrag


 

I samband med inköp av kongressbiljett gavs ni möljlighet att vara med och hjälpa till att utrota malaria genom att skänka 50 kronor. Pengarna ni skänkte går oavkortat till inköp av Unicefs malariatabletter. Totalt fick vi in 11 250 kronor, vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin. Det kommer att rädda många liv. Tack för ert bidrag!

Fakta om malaria

Varje år skördar malaria omkring 660 000 människoliv. Detta trots att sjukdomen både går att behandla och förebygga effektivt. Gemensamma insatser mellan länder med hög malariasmitta, givare och globala partners har dock under senare år lett till att dödligheten minskat med mer än 25 % globalt. Dessa framsteg riskerar dock, enligt en färsk WHO-rapport, nu att mattas av.

Enligt rapporten, World Malaria Report 2012, ligger den internationella finansieringen för att bekämpa malaria långt under den nivå som krävs för att nå såväl millenniemål 6 som andra globalt överenskomna mål för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Uppskattningsvis behövs 5,1 miljarder USD per år (mellan 2011 och 2020) för att effektivt kunna bekämpa malaria runt om i världen.


Fakta om malaria

Malaria är en livshotande sjukdom som orsakas av parasiter som överförs till människor genom bett av infekterade myggor.

Under 2010 orsakade malaria uppskattningsvis 660 000 dödsfall (med en statistisk osäkerhet mellan 610 000 – 971 000), främst bland afrikanska barn.

Malaria kan förebyggas och botas.

Ökade insatser för att kontrollera spridningen av malaria i drabbade områden har, under senare år, lett till en dramatisk minskning i antalet dödsfall.

 Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.