Svenska Läkaresällskapet släpper film
- Den globala hälsan är allas agenda


I samband med den unika tvärvetenskapliga konferensen ”Global Health – Beyond 2015” släpper Svenska Läkaresällskapet (SLS) en film om global hälsa, dess utmaningar och möjligheter. Förhoppningen med filmen är att den sprids i sociala medier och väcker människors intresse för ämnet global hälsa och en vilja att söka mer kunskap.

Att minska fattigdom, stoppa klimatförändringar och kämpa mot världens orättvisor kan kännas som en stor utmaning. Samtidigt som mycket i världen har förbättrats, kvarstår mycket arbete. Men det finns något som vi alla kan göra. Ett första steg är att skaffa kunskap. Genom kunskap kan vi få kraft till förändring. År 2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda. Når vi fram? Och vad händer sedan?

Nu behöver vi din hjälp! Gör så här: Se filmen och dela den med dina vänner! Genom att sprida budskapet kan vi få fler att engagera sig.
Global hälsa berör oss alla!

 Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.