Global health

Arrangör och partners


Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet.
Nu kommer uppföljaren till seminariet “Global Health in a new world”
som vi arrangerade på Scandinavium i november 2008 i samband med
Läkaresällskapets 200-årsjubileum.

Tillsammans med våra partners, den världsledande medicintidskriften The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och Kungliga Vetenskapsakademien, KVA har vi startar ett vetenskapligt arbete och oberoende analys av nuläget för människans hälsa ur global synvinkel.

Arrangör


Huvudpartners 
 

 


Partners

 
Global Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Live stream

Live stream

Workshop den 5 april

Följ delar av workshopen live.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.