Global health

Anmälan


Välkommen med din anmälan till Global Health beyond 2015!

Bidra till utrotningen av malaria
I samband med anmälan kan du välja att även stödja Unicef:s arbete med att utrota malaria. Du betalar då 50 kr utöver deltagaravgiften. Svenska läkaresällskapet köper sedan det antal av Unicef:s malariatabletter pengarna räcker till. Läs mer om vad pengarna går till på unicef.se/gavoshop/186-malariamedicin

Biljettkategorier

Ordinarie biljett
: 499 kr

Student: 99 kr. Som student räknas den som studerar på högskola/universitet, folkhögskola och gymnasium. Ta med studentkort/studentlegitimation!

Medlem Svenska Läkaresällskapet: 399 kr. Som medlem i Svenska Läkaresällskapet räknas den som betalt sin medlemsavgift för 2013. Ta med medlemsnummer!

Pensionär: 199 kr. Som pensionär räknas den som har ett giltigt pensionärskort.

I priset för samtliga biljettkategorier ingår inträde på konferensen, lunch och fika samt den vetenskapliga rapport som presenteras i samband med mötet.

Avbokningsregler
Anmälan till Global Health beyond 2015 är genomförd då betalning av deltagaravgift gjorts. Anmälan är då bindande. Om deltagande på mötet förhindras av sjukdom kan deltagare begära tillbaka deltagaravgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Registrering till konferensen sker genom att att du betalar avgiften via Paypal.

creditcardGlobal Health

Global HealthSe film

Se film

Global Health-beyond 2015

Vilken värld vill du leva i? Global hälsa berör oss alla.

Tack för ert bidrag

Tack för ert bidrag

11 250 kronor till Malariamedicin

Vilket räcker till inköp av 1 599 förpackningar av malariamedicin via Unicefs gåvoshop.