SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse

Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj

Observera att ansökan om resebidrag ska vara inkommen senast två månader innan avresa!

Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. 

Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in och CV måste finnas upplagd på personkortet.

Observera att från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökningsåret och det krävs klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet från och med 1 januari 2017.

Resan ska utgå från Sverige och ansökan ska vara inkommen senast två månader före avresedag. Under julhelgerna sker ingen hantering av resebidrag.

Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till respektive fond. Resebidraget rekvireras till personligt konto på särskild rekvisitionsblankett. Sökandes underskrift samt vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen

Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer/kvitton upp till beviljat belopp postas eller skannas och skickas med e-post till fondansvarig på SLS, se rekvisitionen. Ersättning för traktamente (ökade levnadskostnader), overheadkostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjas, eller då godkända verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka till SLS.

En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag har redovisats.

Endast ett resebidrag per kalenderår beviljas.

Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är för närvarande maximalt 6000 kronor för resor inom Norden, 8000 kronor för resor i Europa, 10000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12000 kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48000 kronor, beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar.

För ansökan om resebidrag från specialfonderna Gastro-, Ihre-, och Frenckners fonder, se respektive fond.

Välkommen att ansöka via vårt webbaserade ansökningssystem.

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna

Läs också "Att tänka på när Du söker anslag och stipendier"! >>

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
monica.winden
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.