Bengt Ihres fond

Sista ansökningsdag den 1 februari

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom medicinskgastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa).

Observera att kravet på medlemskap året innan ansökningsåret har återinförts! 
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2016 och 2017. 
Medlemsavgift för 2017 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2017. Medlemsavgift för 2016 ska vara betald 2016. 
CV måste finnas upplagd på personkortet. 

Projektanslag
I stort sett samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder. Anslag kan dock, om de för Bengt Ihres fond sakkunniga så bedömer, ges till den som disputerat för mer än tio år sedan, samt till ograduerad forskare. Anslag ges i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Ansökan ska i första hand göras på svenska. Projektsammanfattningen ska alltid göra på svenska.

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Bengt Ihres fond.

Resebidrag för forskningsvistelse
Resebidrag ur denna fond kan endast sökas per den 1 februari. Resan kan tidigast
påbörjas efter den 1 septemberAv ansökan ska det tydligt framgå att sökande har haft kontakt med gästinstitutionen genom bifogad personlig inbjudan eller motsvarande. Ansökan ska i första hand göras på svenska.

Beslut om tilldelning meddelas i juni månad. Resebidrag rekvireras till personligt konto och redovisas i ansökan senast en månad efter resans avslutande. Verifikationer skannas och skickas med e-post till fondansvarig, se rekvisitonen. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Välkommen att ansöka via vårt webbaserade ansökningssystem.

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad.
Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt
CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Läs också "Att tänka på när Du söker anslag och stipendier"! >>

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

Frågor om medlemskap: 
medlem
(at)sls.se 
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet: 
monica.winden
(at)sls.se 
08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.