Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För att främja kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Sök anslag

Besked om SLS projektanslag och post doc-stipendier lämnas i slutet av juni.

Aktuellt

2016 års pristagare

Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk forskning.

Kongressresa

Ansökningsperiod: 15 augusti - 31 maj

Stiftelsen Söderström

Stiftelsen har sin upprinnelse i grosshandlare Carl Christian Söderströms testamente den 23 juni 1904.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.