ST-utbildning

Information för dig som är ST-läkare i klinisk fysiologi.

Målbeskrivningar

Målbeskrivningar som beslutats träda i kraft den 1 maj 2015.
Målbeskrivningarna enligt den nya specialitetsindelningen finns nu tillgängliga via Socialstyrelsens hemsida här.

Utbildningsboken för ST-utbildninen finns här

Det är tillgänglig även ett Exempel på upplägg av ST-utbildningen

Kontaktuppgifter för aktuella studierektorer  

SPUR

SPUR-verksamhetens mål är att upprätthålla och utveckla kvaliteten på ST-läkarens utbildning. I föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) som träder i kraft 1 maj 2015 står det i 4 kap. §2 att kvaliteten i specialiserings-tjänstgöringen ska granskas och utvärderas av en extern aktör och att det bör ske vart femte år.

En möjlighet att göra denna externa granskning är via SPUR-inspektioner.
Sedan 2010 har 5 fysiologiska kliniker inspekterats. Vid önskemål om att genomföra en SPUR-inspektion kontaktas föreningens SPUR-samordnare Eva Persson.  

SFKF har 10 aktiva SPUR-inspektörer: Helen Almquist (Lund), Tomas Jogestrand,  Madeleine Lindqvist (Karolinska), Eva Maret (Karolinska), Eva Persson (Lund), Milena Sundstedt (Västerås), Irina Diobanova (Örebro), Anders Månsson (Kalmar), Karin Rodmar (Linköping) och Sasko Volkovski (Karlskrona)

Om du är intresserad av att blir SPUR-inspektörer kontaktar du SPUR-samordnare Eva Persson.     

Mer information angående SPUR-verksamheten och Lipus

ST-forum

För att dokumentera ST har SFKF som förslag att man använder ST-forum

Facebook grupp

För läkare som är blivande, varande och nyligen färdigbakade ST-läkare i Klinisk fysiologi. Syftet med gruppen kan vara att tipsa eller fråga kring relevanta kurser, konferenser eller litteratur. Även mer övergripande frågor som ST-upplägg, handledarskap och utveckling under ST kan ju förstås vara aktuellt. Alla kan lägga till medlemmar i gruppen, om ni känner till kollegor som inte är med. Gruppen är sluten, vilket innebär att endast medlemmar kan se vad som skrivs.

Facebookgrupp

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.