Resistens mot palivizumab (Synagis®)

Uppkomst av resistens mot palivizumab finns inte beskriven hos människa.

I en uppföljning i USA bland barn som sjukhusvårdades för RSV hittades ingen resistens mot palivizumab i 371 virusisolat. Endast 25 av barnen fick dock palivizumab [1]. Förutsättning för resistensutveckling finns dock. Barn som får profylax med palivizumab har mindre mängd RSV i NPH-aspirat [2], vilket tyder på att palivizumab utövar ett selektionstryck på viruset. RNA virus såsom RSV har också vanligen hög mutationsfrekvens. Resistensmutationer som förhindrar bindning av neutraliserande antikroppar har påvisats hos RSV i cellkultur [3-6]. Virus som selekterats fram i cellkultur genom odling i närvaro av palivizumab har även visats vara resistent mot profylax med palivizumab hos råttor [7]. Slutligen har långvarig replikation av RSV hos immunosupprimerade råttor som fick palivizumab resulterat i selektion av virus resistent mot palivizumab [8]. Den senare studien inger viss oro för att långvarig användning av palivizumab hos immunosupprimerade patienter skulle kunna leda till uppkomst av resistens mot palivizumab.

DeVincenzo JP, Hall CB, Kimberlin DW, et al. Surveillance of clinical isolates of respiratory syncytial virus for palivizumab (Synagis)-resistant mutants. J Infect Dis 2004,190:975-978.

DeVincenzo JP, Aitken J, Harrison L. Respiratory syncytial virus (RSV) loads in premature infants with and without prophylactic RSV fusion protein monoclonal antibody. J Pediatr 2003,143:123-126.

Beeler JA, van Wyke Coelingh K. Neutralization epitopes of the F glycoprotein of respiratory syncytial virus: effect of mutation upon fusion function. J Virol 1989,63:2941-2950.

Crowe JE, Firestone CY, Crim R, et al. Monoclonal antibody-resistant mutants selected with a respiratory syncytial virus-neutralizing human antibody fab fragment (Fab 19) define a unique epitope on the fusion (F) glycoprotein. Virology 1998,252:373-375.

Walsh EE, Falsey AR, Sullender WM. Monoclonal antibody neutralization escape mutants of respiratory syncytial virus with unique alterations in the attachment (G) protein. J Gen Virol 1998,79 ( Pt 3):479-487.

Zhao X, Chen FP, Megaw AG, Sullender WM. Variable resistance to palivizumab in cotton rats by respiratory syncytial virus mutants. J Infect Dis 2004,190:1941-1946.

Zhao X, Chen FP, Sullender WM. Respiratory syncytial virus escape mutant derived in vitro resists palivizumab prophylaxis in cotton rats. Virology 2004,318:608-612.

Zhao X, Sullender WM. In vivo selection of respiratory syncytial viruses resistant to palivizumab. J Virol 2005,79:3962-3968.

Senast uppdaterat 2005-12-22 av Jan Albert

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.