Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor 2013

Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel samt utbredd användning av elektivt kejsarsnitt har lett till en mycket låg smittöverföring av HIV från mor till barn i Sverige under senare år. Tillkomsten av nya läkemedel, förändrad klinisk praxis, uppdaterade allmänna behandlingsrekommendationer och ökad kunskap om mor-barn överföring av HIV gör att det finns ett behov av återkommande uppdateringar av rekommendationer för profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har därför vid ett expertmöte den 11 september 2013 uppdaterat behandlingsrekommendationerna från 2010.

Profylax och behandling vid graviditet hos HIV-1 infekterade kvinnor 2013 (PDF-dokument)

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2016-11-21. En uppdatering under 2017 övervägs.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.