Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation 2016

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C 2016

Utvecklingen med nya läkemedel mot hepatit C går snabbt varför Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) nu vid ett expertmöte i september uppdaterat förra årets rekommendation som då togs fram av RAV i samarbete med Läkemedelsverket.

2017-03-20: Ändring av rekommendationen för användning av Zepatier vid behandling av kronisk hepatit C
Texten om hur Zepatier (grazoprevir/elbasvir) bör användas har uppdaterats eftersom den var svårtolkad och kunde missuppfattas. Detta har skett efter noggrann genomgång av tillgänglig evidens. Observera att texten avviker något från formuleringen i Fass men är likalydande med EASL:s rekommendation.

RAV HCV Behandlingsrekommendation 2016 (PDF dokument)

RAV HCV Bakgrund 2016 (PDF dokument)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.