Mutationer som inducerar resistens

HSV: Nära 100% av aciclovir-resistenta HSV stammar har förändrat tymidinkinas, varav merparten har mutationer som orsakar ett trunkerat protein. Ett trunkerat tymidinkinas kan inte monofosforylera aciklovir och penciklovir och dessa droger blir därför inaktiva. Mutationer i DNA polymeraset kan orsaka resistens mot acicklovir, penciklovir, foskarnet och cidofovir. Mutationer har påvisats i 7 av de 8 konserverade regionerna i DNA polymeraset. Flera av dessa mutationer orsakar korsresistens för aciklovir och foskarnet.

CMV: Merparten (98%) av ganciklovir-resistensta CMV isolat har förändrat kinas (pUL97). Mutationer i 16 olika aminosyror (460, 520, 591-603, och 607) har visats orsaka ganciklovir-resistens. Mutationer i 5 aminosyror är särskilt vanliga (se tabell 1).

Tabell 1. Frekvens mutationer i UL97 samt förändringen i känslighet för ganciklovir påvisat med in vitro-mutagenes.

Mutation

Frekvens

Skillnad i känslighet

460 V/I

20 %

5-7 gånger

520 Q

5 %

10 gånger

592 G

11 %

4 gånger

594 V/T

26 %

4-11 gånger

595 S/F/T/W/∆

26 %

5-13 gånger

596 G

1 %

4 gånger

600 ∆

1 %

5 gånger

603 W

3 %

8-20 gånger

Mutationer i CMV DNA polymerase kan orsaka resistens för ganciklovir, cidofovir och foskarnet. Merparten av de mutationer som orsakar ganciklovirresistens är korsresistenta mot cidofovir. Mutationer som orsakar resistens har lokaliserats i 6 av DNA polymerasets 8 konserverade regioner.

VZV: Ett 40-tal aciklovirresistenta VZV stammar har beskrivits i litteraturen. Merparten av dem har förändrat tymidinkinas. Cirka 50-70% av de resistenta stammarna hade trunkerat tymidinkinas. Mutationer i VZV DNA polymeraset som orsakar aciklovir eller foskarnet-resistens har påvisats för ett fåtal isolat.

HHV-6: I in vitro försök har en mutation i HHV-6 kinas motsvarande position 460 för CMV-pUL97 inducerats med hjälp av ganciklovir. En mutation som orsaka cidofovir och ganciklovirresistens har påvisats i HHV-6 DNA polymeraset.

Tabell 2. Tillgängliga antivirala medel, och känslighet (in vitro) för typstammar av respektive virus

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.