1. Fenotypiska tester

Virus som isolerats i cellkultur blandas med antiviralt medel i olika koncentrationer. Den koncentration som ger 50% reduktion av virus tillväxt (inhibitory concentration 50; IC50) räknas ut. Hämningen av virustillväxt kan utvärderas genom:

a. Plackreduktion (Bedömning av minskningen av antalet härdar (plack) av virusförändrade celler med granskning i ljusmikroskop
b. Reduktion av antigenuttryck, utvärderat genom immunfluorescens på celler eller med ELISA-teknik
c. Reduktion av produktion av infektiöst virus genom virustitrering av supernatant eller kvantitativ genomanalys.

En förutsättning för att testerna ska kunna bedömas adekvat är att en standardiserad virusmängd analyseras. Ofta fås relativt stor variation av IC50 när ett och samma virus undersöks vid olika laboratorier. Olika metoder är oftast förklaringen, men variation i virusmängd samt cellernas känslighet för infektion kan ge divergerande resultat även om identiska metoder används. Standardisering genom användande av välkarakteriserat resistent och känsligt virus i testerna, med angivande av % inhibition jämfört med dessa virus skulle delvis kunna lösa problemet. Detta har inte genomförts konsekvent ännu. För fenotypiska tester krävs att virus först isoleras och propageras till den mängd som behövs för analysen.

Även om IC50 kan fastställas måste värdet korreleras till koncentrationen av virus och av läkemedel i den infekterade vävnaden. Vi borde kunna fastställa klinisk cut-off. Dithän har vi inte kommit ännu, även om kvantitativa virusunderökningar kan vara till viss hjälp.

Fördelar med fenotypiska tester är all resistens/nedsatt känslighet kan påvisas, även sådan som orsakas av hittills oidentifierade mutationer. Resultaten kan också vara lättare att tolka än resultaten av genotypiska tester.

Nackdelar är att testerna kräver isolering av viabelt virus, tar lång tid och är svårare att standardisera. Om en patient har flera varianter av samma virus kan det ske en selektion emot resistens i den primära virusisoleringen och för resistent virus i själva resistenstesten. De är oftast dyrare än genotypsika tester.

HSV växer snabbt och den fenotypiska känslighetsbestämningen kan ge fullständig känslighetsprofil för olika antiviraler.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.