Aciklovir/valaciklovir

Koncentrationsbestämning av läkemedel mot herpes simplex och varicella zoster

Aciklovir/valaciklovir

Valaciklovir omvandlas snabbt och nästan fullständigt hos människa till aciklovir och valin. Aciklovir är en specifik hämmare av herpesvirus med aktivitet mot herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2, varicella zostervirus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr-virus (EBV) och humant herpesvirus 6 (HHV-6)[1]. 70-95% av aciklovir utsöndras renalt. Resterande metaboliseras i levern till metaboliten 9-kar¬boxy¬me¬toxi¬me¬tyl¬guanin (CMMG). Hos njursviktiga patienter ackumuleras denna metabolit, vilket misstänks orsaka CNS-symptom [2,3]. 

Provtagningsindikation: Behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion, biverkningar eller intoxikation. Monitorering vid herpesencefalit hos immunosupprimerade med risk för generaliserad zosterinfektion. 

Provtagningstid: Provtagning före ny dos. 


Referenser:
1.    Produktresumé Valtrex. GlaxoSmithKline 140424
2.    Helldén et al. Nephrol Dial Transplant. 2003 Jun;18(6):1135-41.
3.    Helldén et al. Lakartidningen. 2007 Jun 13-26;104(24-25):1916-20


Jaran Eriksen 151123

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.