Koncentrationsbestämning av läkemedel mot CMV

Ganciklovir/valganciklovir

Valganciklovir metaboliseras snabbt och fullständigt till ganciklovir. Ganciklovir hämmar replikation av herpesvirus med aktivitet mot humant cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2, humant herpesvirus-6, -7 och -8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), Epstein-Barr-virus (EBV), varicella-zoster-virus (VZV) och hepatit B-virus. Det används dock ffa vid behandling av CMV. Ganciklovir elimineras till 100% renalt [1,2].

Provtagningsindikation: Behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion, biverkningar eller intoxikation.

Provtagningstid: Provtagning före ny dos. 

Referenser:

  1. Produktresumé Cymvene Roche 15-04-29
  2. Produktresumé Valcyte Roche 15-03-26

 

Uppdaterad av Jaran Eriksen 151123

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.