Läkemedelslista

Denna läkemedelslista är sorterad efter generiskt namn. I tabellen finns länkar till Läkemedelsverkets monografier (LV), Läkemedelsverkets produktspecifikationer (SPC), Europeiska läkemedelsverkets produktspecifikationer (EMEA) och/eller FASS. I FASS kan flera koncentrationer finnas som separat dokument, RAV har endast valt en länk per läkemedel.

Listan finns även att ladda hem här som excel fil.

* Kombinationsläkemedel som innehåller flera aktiva antiviraler.

Generiskt namn Handelsnamn Indikationer Typ av antiviral Läkemedelsverket FASS EMEA
Abacavir Ziagen HIV NRTI Ziagen Ziagen Ziagen
abacavir + dolutegravir + lamivudin Triumeq HIV NRTIer, integrashämmare Triumeq Triumeq Triumeq
abacavir + lamivudin Kivexa HIV NRTI Kivexa Kivexa Kivexa
Aciclovir Aciclovir 2care4 HSV NRTI Aciclovir 2care4 Aciclovir 2care4  
Aciclovir Aciclovir Hospira HSV NRTI Aciclovir Hospira Aciclovir Hospira  
Aciclovir Aciclovir Ranbaxy HSV NRTI Aciclovir Ranbaxy Aciclovir Rambaxy  
Aciclovir Aciclovir Sandoz HSV NRTI Aciclovir Sandoz Aciclovir Sandoz  
Aciclovir Aciclovir STADA HSV NRTI Aciklovir STADA Aciclovir STADA  
Aciclovir Anti HSV NRTI Anti (aciklovir 5%) Anti  
Aciclovir Geavir HSV NRTI Geavir Geavir  
Aciclovir Zoviduo HSV NRTI Zoviduo Zoviduo  
Aciclovir Zovirax HSV NRTI Zovirax Zovirax  
Aciclovir Aciclovir 2care4 VZV NRTI Aciclovir 2care4 Aciclovir 2care4  
Aciclovir Aciclovir Hospira VZV NRTI Aciclovir Hospira Aciclovir Hospira  
Aciclovir Aciclovir Ranbaxy VZV NRTI Aciclovir Ranbaxy Aciclovir Rambaxy  
Aciclovir Aciclovir Sandoz VZV NRTI Aciclovir Sandoz Aciclovir Sandoz  
Aciclovir Aciclovir STADA VZV NRTI Aciklovir STADA Aciclovir STADA  
Aciclovir Geavir VZV NRTI Geavir Geavir  
Aciclovir Zovirax VZV NRTI Zovirax Zovirax  
Adefovir Hepsera HBV NRTI Hepsera Hepsera Hepsera
Atazanavir Reyataz HIV PI Reyataz Reyataz Reyataz
atazanavir + kobicistat Evotaz HIV PI, PK booster Evotaz Evotaz Evotaz
atazanavir + kobicistat Evotaz HIV PI, PK booster Evotaz   Evotaz
Boceprevir Victrelis HCV PI Victrelis Victrelis Victrelis
Daklatasvir Daklinza HCV PI Daklinza Daklinza Daklinza
Darunavir Prezista HIV PI Prezista Prezista Prezista
darunavir + kobicistat Rezolsta HIV PI, PK booster Rezolsta Rezolsta Rezolsta
Dasabuvir Exviera HCV NNRTI Exviera Exviera Exviera
Didanosin VidexEC HIV NRTI VidexEC VidexEC  
Dolutegravir Tivicay HIV integrashämmare Tivicay Tivicay Tivicay
Efavirenz Efavirenz Aurobindo HIV NNRTI Efavirenz Aurobindo Efavirenz Aurobindo  
Efavirenz Efavirenz Sandoz HIV NNRTI Efavirenz Sandoz Efavirenz Sandoz  
Efavirenz Efavirenz Teva HIV NNRTI Efavirenz Teva Efavirenz Teva Efavirenz Teva
Efavirenz Stocrin HIV NNRTI Stocrin Stocrin Stocrin
Efavirenz Sustiva HIV NNRTI Sustiva Sustiva Sustiva
efavirenz + emtricitabin + tenofovir Atripla HIV NNRTI, NRTIer Atripla Atripla Atripla
Elvitegravir Vitekta HIV integrashämmare Vitekta   Vitekta
elvitegravir + emtricitabin + kobicistat + tenofovir Stribild HIV integrashämmare, NRTI, PK booster, NRTI Stribild Stribild Stribild
Emtricitabin Emtriva HIV NRTI Emtriva Emtriva Emtriva
emtricitabin + rilpivirin + tenofovir  Eviplera HIV NRTI, NRTI, NNRTI Eviplera Eviplera Eviplera
emtricitabin + tenofovir Truvada HIV NRTI, NNRTI Truvada Truvada Truvada
Enfuvirtid Fuzeon HIV inträdeshämmare Fuzeon Fuzeon Fuzeon
Entecavir Baraclude HBV NRTIanalog Baraclude Baraclude Baraclude
Etravirin Intelence HIV NNRTI Intelence Intelence Intelence
Famciclovir Famvir HSV NRTI Famvir Famvir  
Famciclovir Famvir VZV NRTI Famvir Famvir  
Fosamprenavir Telzir HIV PI Telzir Telzir Telzir
Ganciklovir Cymevene Orifarm CMV NRTI Cymevene Cymevene Orifarm  
Ganciklovir Cymevene Roche CMV NRTI Cymevene Cymevene Roche  
Immunglobulin, humant, mot HBV Neohepatect HBV immunglobulin Neohepatect Neohepatect  
Immunglobulin, humant, mot HBV Umanbig HBV immunglobulin Umanbig Umanbig  
Immunglobulin, humant, mot HBV Venbig HBV immunglobulin Venbig Venbig  
Immunglobulin, humant, mot HBV Zutectra HBV immunglobulin Zutectra Zutectra Zutectra
Indinavir Crixivan HIV PI Crixivan Crixivan Crixivan
Interferon alfa-2b IntronA HCV cytokin IntronA IntronA IntronA
Kobicistat Tybost HIV PK booster Tybost Tybost Tybost
Lamivudin Zeffix HBV NRTI Zeffix Zeffix Zeffix
Lamivudin Epivir HIV NRTI Epivir Epivir Epivir
Lamivudin Lamivudine Teva HIV NRTI Lamivudine Teva Pharma BV   Lamivudine Teva Pharma B.V.
lamivudin + raltegravir Dutrebis HIV NRTI, integrashämmare     Dutrebis
lamivudin + zidovudin Combivir HIV NRTIer Combivir Combivir Combivir
lamivudin + zidovudin Lamivudine/Zidovudine Teva HIV NRTIer Lamivudine/Zidovudine Teva   Lamivudine/Zidovudine Teva
lamivudin + zidovudin Trizivir HIV NRTIer Trizivir Trizivir Trizivir
ledipasvir + sofosbuvir  Harvoni HCV NS5A hämmare, NRTI Harvoni Harvoni Harvoni
lopinavir + ritonavir Kaletra HIV PI, PK booster  Kaletra Kaletra Kaletra
Maravioc Celsentri HIV CCR5 hämmare Celsentri Celsentri Celsentri
Natriumfoskarnet Foscavir CMV pyrofosfatanalog Licenspreparat Foscavir Natriumfoskarnet  
Nevirapin Nevirapine Teva HIV NNRTI Nevirapine Teva   Nevirapine Teva
Nevirapin Viramune HIV NNRTI Viramune Viramune Viramune
ombitasvir + paritaprevir + ritonavir Viekirax HCV NS5A hämmare, PI  Viekirax Viekirax Viekirax
Oseltamivir Ebilfumin  Influensa A och B neuraminidashämmare Ebilfumin   Ebilfumin
Oseltamivir Tamiflu Influensa A och B neuraminidashämmare Tamiflu Tamiflu Tamiflu
Palivizumab Synagis RSV monoklonal antikropp Synagis Synagis Synagis
Peginterferon alfa-2a Pegasys HBV cytokin Pegasys Pegasys Pegasys
Peginterferon alfa-2a Pegasys HCV cytokin Pegasys Pegasys Pegasys
Peginterferon alfa-2a PegIntron HCV cytokin PegIntron PegIntron PegIntron
Peginterferon alfa-2b ViraferonPeg HCV cytokin ViraferonPeg   ViraferonPeg
Penciclovir Vectavir HSV NRTI Vectavir Vectavir  
Raltegravir Isentress HIV integrashämmare Isentress Isentress Isentress
Ribavirin Copegus HCV NRTI Copegus Copegus  
Ribavirin Moderiba HCV NRTI Moderiba Moderiba  
Ribavirin Rebetol HCV NRTI Rebetol Rebetol Rebetol
Ribavirin Ribavirin Mylan HCV NRTI Ribavirin Mylan Ribavirin Mylan Ribavirin Mylan
Ribavirin Ribavirin Sandoz HCV NRTI Ribavirin Sandoz    
Ribavirin Ribavirin Teva HCV NRTI Ribavirin Teva   Ribavirin Teva
Ribavirin Virazole RSV NRTI Virazole Virazole  
Rilpivirin Edurant  HIV NNRTI Edurant Edurant Edurant
Ritonavir Norvir HIV PI Norvir Novir Novir
Sakvinavir Invirase HIV PI Invirase Invirase Invirase
Simeprevir Olysio HCV PI Olysio Olysio Olysio
Sofosbuvir Sovaldi HCV NRTI Sovaldi Sovaldi Sovaldi
Stavudin Zerit HIV NRTI Zerit Zerit Zerit
Telaprevir Incivo HCV PI Incivo Incivo Incivo
Telbivudin Sebivo HBV NRTI Sebivo Sebivo Sebivo
Tenofovir Viread HIV NRTI Viread Viread Viread
Tipranavir Aptivus HIV PI Aptivus Aptivus Aptivus
Valaciclovir Valaciclovir 2care4 CMV NRTI Valaciclovir 2care4 Valaciclovir 2care4  
Valaciclovir Valaciclovir Actavis CMV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis  
Valaciclovir Valaciclovir Amneal CMV NRTI Valaciclovir Amneal    
Valaciclovir Valaciclovir Bluefish CMV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish  
Valaciclovir Valaciclovir Mylan CMV NRTI Valaciclovir Mylan Valaciclovir Mylan  
Valaciclovir Valaciclovir Orion CMV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion  
Valaciclovir Valaciclovir Pharmathen CMV NRTI Valaciclovir Pharmathen Valciclovir Pharmathen  
Valaciclovir Valaciclovir Sandoz CMV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz  
Valaciclovir Valaciclovir Teva CMV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva  
Valaciclovir Valtrex GSK CMV NRTI Valtrex Valtrex  
Valaciclovir Valaciclovir 2care4 HSV NRTI Valaciclovir 2care4 Valaciclovir 2care4  
Valaciclovir Valaciclovir Actavis HSV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis  
Valaciclovir Valaciclovir Amneal HSV NRTI Valaciclovir Amneal    
Valaciclovir Valaciclovir Bluefish HSV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish  
Valaciclovir Valaciclovir Mylan HSV NRTI Valaciclovir Mylan Valaciclovir Mylan  
Valaciclovir Valaciclovir Orion HSV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion  
Valaciclovir Valaciclovir Pharmathen HSV NRTI Valaciclovir Pharmathen Valciclovir Pharmathen  
Valaciclovir Valaciclovir Sandoz HSV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz  
Valaciclovir Valaciclovir Teva HSV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva  
Valaciclovir Valtrex GSK HSV NRTI Valtrex Valtrex  
Valaciclovir Valaciclovir 2care4 VZV NRTI Valaciclovir 2care4 Valaciclovir 2care4  
Valaciclovir Valaciclovir Actavis VZV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis  
Valaciclovir Valaciclovir Amneal VZV NRTI Valaciclovir Amneal    
Valaciclovir Valaciclovir Bluefish VZV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish  
Valaciclovir Valaciclovir Mylan VZV NRTI Valaciclovir Mylan Valaciclovir Mylan  
Valaciclovir Valaciclovir Orion VZV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion  
Valaciclovir Valaciclovir Pharmathen VZV NRTI Valaciclovir Pharmathen Valciclovir Pharmathen  
Valaciclovir Valaciclovir Sandoz VZV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz  
Valaciclovir Valaciclovir Teva VZV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva  
Valaciclovir Valtrex GSK VZV NRTI Valtrex Valtrex  
Valganciclovir Valcyte CMV NRTI Valcyte Valcyte  
Valganciclovir Valganciclovir Sandoz CMV NRTI Valganciclovir Sandoz    
Valganciclovir Valganciclovir Teva CMV NRTI Valganciclovir Teva    
Zanamivir Relenza Influensa A och B neuraminidashämmare Relenza Relenza  
Zidovudin Retrovir HIV NRTI Retrovir Retrovir  
NNRTI =icke-NRTI hämmare av RT
PI = Proteashämmare
NRTI = nukleosid/nukleotidanalog
PK booster = farmakokinetisk boostrare

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.