Fullmäktige 2018

2018-års fullmäktigemöte äger rum den 15 maj kl. 10-16 på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Varmt välkomna till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2018

Program:

09.00-10.00 Registrering och frukost

10.00-12.30 Mötesförhandlingar, se preliminär föredragningslista

12.30-13.30 LUNCH

13.30-16.00 Fortsatta mötesförhandlingar och avslutande debatt (ca 14.45-16.00)

Eftermiddagstema/avslutande debatt: ”Låt proffsen vara proffs”

Efterföljande mingel med enklare förtäring.

Kallelse med vissa bilagor skickades 12 april 

Anmälan med fullständiga uppgifter på fullmäktigeledamot och/eller suppleant samt representant (avser associerade föreningar) görs senast 28 mars 2018. Föredragningslista, handlingar och program uppdateras löpande.

Anmälan

Mandat
Antal mandat per sektion är baserat på det antal sektionsmedlemmar som också är medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

  • Sektion får utse en ledamot för varje påbörjat 250-tal medlemmar i SLS.
  • Lokala läkaresällskap får utse en ledamot för varje påbörjat 500-tal medlemmar i SLS som också är medlemmar i det lokala läkaresällskapet.

Associerade föreningar få utse en representant som får delta i överläggningarna men inte i beslut.

Ledamot, suppleant och representant ska vara medlem eller associerad medlem i SLS (§ 8 SLS stadgar).

Medlemsansökan

SLS stadgar

Fullmäktigeledamot som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma sektion/lokalt läkaresällskap (tillika medlem i SLS). Detta är viktigt för att mötet ska kunna vara beslutsmässigt. Fullmakten hittar du på anmälningssidan eller laddar ned nedan.

Fullmakt

Viktiga datum 2018

15 mars motioner ska vara SLS tillhanda  
28 mars sista dag för att anmäla fullmäktigeledamot, suppleant och representant
12 april kallelse, prel. föredragningslista och vissa handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
27 april handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
15 maj kl.10-16 SLS fullmäktigemöte

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.