Sök en styrelsepost i Kandidat- och underläkarföreningen!

Just nu söker vi dig som vill engagera dig i styrelsen för Kandidat- och underläkarföreningen.

Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) är Svenska Läkaresällskapets yngreläkarförening. Vi vänder oss till läkare under utbildning fram till och med AT. Vi ger dig en unik möjlighet att vara med och påverka samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap och kunskap om svensk hälso- och sjukvård. Våra fokusområden är global hälsa, forskning, utbildningskvalitet på läkarutbildning och AT, sjukvårdsorganisation samt eHälsa.

Styrelsen består av 17 styrelsemedlemmar med representanter från samtliga medicinska utbildningsorter. Samtliga poster utlyses i samband med årsmötet.

OBS! Medlemskap i Kandidat- och underäkarföreningen är ett krav för att få söka en post. Ansök om medlemskap här

Vid frågor om någon av styrelseposterna, kontakta föreningens ordförande ordf.kandidat@sls.se.

För att kandidera, maila Valberedningens ordförande senast den 17 november mia.engstrom1@gmail.com.

Lediga styrelseposter att söka!

Ordförande
Har det övergripande ansvaret för att tillsammans med vice ordförande och resten av styrelsen planera och genomföra föreningens verksamhet. Representerar föreningen, sammankallar och leder styrelsens sammanträden och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Nämnd.

Vice ordförande
Samarbetar med ordförande kring valda fokusfrågor samt föreningens ekonomi. Tar ordförandes plats vid hens frånvaro.

Vetenskaplig sekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom vetenskap, representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation och ansvarar för att utlysa och utdela Asklepiospriset.

Global Hälsa-sekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom global hälsa, representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa och anordnar och stöttar aktiviteter inom global hälsa.

Etik-sekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom det medicinsk-etiska området och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Ska vara behjälplig kring medlemmars etiska dilemman och med arrangemang av evenemang som rör etik.

Utbildningssekreterare
Ansvarar för utbildningsfrågor och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation. Följer utvecklingen av läkarutbildningen innan legitimation och stöttar evenemang med inriktning på utbildning.

Redaktör SLS-aktuellt
Ansvarar tillsammans med ordförande för Kandidat- och underläkarföreningens externa kommunikation, inklusive hemsidan, sociala media samt medlemstidningen SLS Aktuellt.

Programsekreterare
Står för samordning och stöd till föreningens arrangemang, både lokala seminarier och nationella konferenser, och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets programkommitté.

eHälsosekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom eHälsofrågor, stöttar evenemang runt om i landet och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa.

Preventionssekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom preventionsfrågor och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention.

Kvalitetssekreterare
Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom kvalitetsfrågor, inklusive sjukvårdsorganisation och styrning. Stöttar evenemang och representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation.

Lokalordförande
Ansvarar för föreningens verksamhet på varje studieort (Göteborg, Linköping, Stockholm, Skåne, Umeå, Uppsala, Örebro), i form av tisdagssammankomster och andra evenemang, samt representerar medlemmarna på studieorten i den nationella styrelsen. Har möjlighet att upprätta en lokal styrelse.

Adjungerad ledamot
Styrelseledamot som kan vara behjälplig med särskilda områden eller mer allmänt. Ofta för att prova på hur det är att vara med i föreningen.

Valberedning (x3)
Ansvarar för att rekrytera och föreslå ledamöter till nästkommande års styrelse. Får ej sitta i styrelsen samtidigt som sitt uppdrag.

Mentorer
En senior kollega från Svenska Läkaresällskapet till varje studieort (Göteborg, Linköping, Stockholm, Skåne, Umeå, Uppsala, Örebro) med uppdrag att ge stöd till lokalordförande och stärka banden med SLS ordinarie verksamhet samt med den lokala fakulteten/sjukhuset.


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. SLS huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.