Publikationer

Säker vård

- en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

En skrift i samarbete mellan Läkaresällskapet, Sjuksköterskeföreningen, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Dietisterna och Tandläkarförbundet.

Läkares fortbildning

- en del av det yrkeslivslånga lärandet

För framtidens hälsa

- en ny läkarutbildning
SOU 2013:15

Ladda ner
· SOU 2013:15 
· Kommittédirektiv 
· Sammanfattning 

Teamarbete & Förbättringskunskap

Två kärnkompetenser för god och säker vård. Ett samverkansprojekt mellan Sjuksköterskeföreningen och Läkaresällskapet.

Lärmodeller II

Nationella kvalitetersregister i akademiska grundutbildningar inom hälso- och sjukvården

Urologisk cancer och nyttan av ett rökstopp

SLS och sektionernas intentionsförklaring i målet att verka för rökstopp vid operationer från 2013

Medicinens språk

En grundläggande handbok om språk, kommunikation och information inom medicin- och vårdområdet. Liber förlag. ISBN 978-91-47-05345-2

Medicinskt fackspråk i skrift

Utarbetad av TNC, Läkartidningen, Socialstyrelsen och SLS språkkommitté

av SLS Kandidatförening

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.