Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

Svenska Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att läkare och sjuksköterskor medverkar till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

– All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Det är oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang, fortsätter han.

Bakgrund

Många av de människor som på senare år sökt sig till Sverige för att söka asyl men inte har tillräckliga skäl att få stanna hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskorteras av personal från till exempel Kriminalvårdens transportenhet. Vid behov konsulteras sjukvårdspersonal innan avresan för att ta hand om personens medicinska behov och bedöma om det finns medicinska skäl till att skjuta upp transporten. Ibland följer sjukvårdspersonal med under resorna.

Sveriges Radio gjorde i P1’s Kaliber en reportageserie 2014 där det påstods att läkare och sjuksköterskor medverkat till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Med anledning av att frågan aktualiserats igen har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd utarbetat ett gemensamt uttalande.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.