Preventionsdagar på SLS

Hälsofrämjande arbete för äldre - State of the art 2018-02-05

Gratis inträde för Svenska Läkaresällskapets medlemmar.
Icke medlemmar 750 kr.

Moderator Anna Kiessling
Aktiva pauser Jill Taube

Preliminärt program
09:00  Kaffe
09:30  Inledning – Stefan Lindgren
10:00  Det aktiva åldrandet – idéhistoriskt perspektiv
10:30  Matvanor – Margareta Nydahl
11:00  Alkohol – Sven Andréasson
11:30  Fysisk aktivitet – Kerstin Frändin
12:00  Lunchsmörgås
13:00  Sömn –Torbjörn Åkerstedt
13.30  Stress - Töres Theorell
14.00  Kaffe
14.30  Tobak – Lovisa Brehmer
15.00  Hälsosamtal – Margareta Norberg
15.20  Uppsökande hembesök – Klas-Göran Sahlén
15.40  Avslutning

Anmälan
Kontaktperson: lilian.lindberg@sls.se

 

Alkoholen och riskpanoramat - State of the art 2016-11-28

Program

Se inspelning från dagen Alkoholen och riskpanoramat

Föreläsningar för nedladdning;

Epidemiologi, trender, konsumtionsmönster, problematiska alkoholvanor
Sven Andreasson
Alkohol och cancer
Frida Dangardt
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Anna Kiessling
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Cecilia Magnuson
Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar
Sven Wåhlin
Hur uppmärksamma och fråga om alkohol, metoder för rådgivning/behandling, riskbruk eller beroende -spelar det någon roll
Sven Wåhlin
Är alkoholens skyddande effekt reell?
Sven Andreasson, Lars Jerdén
Alkohol och operation; evidensläget
Hanne Tönnesen
Alkohol och operation; evidensläget
Roger Olsson
Effekter för anhöriga, CRAFT; ett program för hur anhöriga kan få de berörda att söka hjälp
Anders Hammarberg
Stigma, ovilja att fråga, ovilja att berätta, hur får vi den välfungerande patienten att söka hjälp och hur bryter vi stigmatiseringen kring alkohol?
Sara Wallhed-Finn

 

Prevention, övervikt och fetma - State-of-the-Art 2016-02-02

Se inspelning från dagen Prevention, övervikt och fetma

Föreläsningar för nedladdning;

Övervikt och fetma - utveckling och orsaker
Lars Jerdén
Hur ska barnhälsovården arbeta?
Staffan Mårild
Hur ska skolan och skolhälsovården arbeta?
Nils Lundin
Vad skiljer ungdomar och vuxna från äldre, och hur påverkar det vårt arbete?
Kristina Berg Kelly
Nya rekommendationer för barns och ungdomars fysiska aktivitet
Ulrika Berg
Prevention of obesity and the health divide
Sir Michael Marmot
Vilka program finns för beteendeförändringar för viktnedgång?
Stephan Rössner
Viktstabilitet: Kan vi främja den?
Kristina Lindvall
Graviditet och stor viktuppgång: Hur förebygger vi?
Elisabeth Storck Lindholm
Övervikt ooch fetma: Lönar sig intervention innan operation av exempelvis knäled?
Hanne Tönnesen
Gastric bypass operation; Vad kan vi förväntas uppnå?
Anders Thorell

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.