Kommittén för medicinsk språkvård

Språkkommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Ledamöter 
Magnus Fogelberg, ordförande
magnus.fogelberg@fogare.eu

Tove Gunnarsson, sektionsrepresentant för psykiatri
tove.gunnarsson@sll.se

Monica von Heijne, sektionsrepresentant för rehabiliteringsmedicin
monica.vonheijne@ds.se

Åsa Holmér, Terminologicentrum, TNC
asa.holmer@tnc.se

Maria Kvist, klinisk immunologi och transfusionsmedicin
forskare inom medicinsk informatik, Inst. för data- och systemvetenskap
Stockholms universitet
maria.kvist@karolinska.se

Ola Karlsson, Språkrådet
ola.karlsson@sprakradet.se

Tom Pettersson, Finska Läkaresällskapet
tom.pettersson@hus.fi

Carl Strömbäck, Socialstyrelsen
carl.stromback@socialstyrelsen.se

Kontaktperson på Läkaresällskapets kansli
annie.melin@sls.se

______________________________________

Bengt I Lindskogs språkpris (delas ut vartannat år)

Pristagare
2015:
Professor Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo.

 – Stort tack för utmärkelsen, jag känner mig mycket hedrad, säger pristagaren. Av och till känner man att medicinskt språkarbete är för specialintresserade och att någon utanför Norge sett mitt engagemang för detta är både överraskande och glädjande.  

Prismotivering: Magne Nylenna får priset för sina stora språkliga insatser för norskt och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon.

2013: Björn Smedby, Uppsala

2011: Läkartidningen

2009: Jörgen Malmquist, Höllviken

2007: Henrik R. Wulff, Danmark

2005: Hans Nyman, Stockholm

2003: Peter Wahlberg, Åland

1999: Bengt Lundh, Helsingborg

1997: Örn Bjarnason, Reykjavik

Mer information
Bengt Lindskog, prisets instiftare
probelig@gmail.com, 040-46 49 50

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.