Svensk thoraxkirurgisk förening

Specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för thoraxkirurgi. Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi. Föreningen har drygt 30 medlemmar.

Vi vill främja den thoraxkirurgiska specialitetens utveckling samt att tillvarataga specialitetens och medlemmarnas intressen.

Medlemmar i Svensk Thoraxkirurgisk Förening kallas härmed till årsmöte i Linköping fredag 18 oktober kl 08:00.

Aktuellt

 • 28 okt 2014

  Testnyhet 3

  Specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska...

 • 28 okt 2014

  Testnyhet 2

  Specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska...

 • 28 okt 2014

  Testnyhet 1

  Specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska...