Rekommendationer

En av RAVs viktigaste uppgifter är att utarbeta behandlingsrekommendationer för olika virussjukdomar.

Hittills har rekommendationer för behandling av infektion med hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), HIV, influensa, RS virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, och varicella-zoster virus som utarbetats vid expertmöten som arrangerats helt eller delvis i RAVs regi. Målet är att kontinuerligt uppdatera rekommendationerna. De kunskapsunderlag och rekommendationer som RAV tar fram innebär inte något ställningstagande från de myndigheter som är adjungerade till referensgruppen.

Cytomegalovirus

Epstein Barr virusrelaterade sjukdomar

Hepatit B virus

Hepatit C virus

Herpes simplex och varicella-zoster virus

HIV

Influensa

Respiratory syncytial (RS) virus