Koncentrationsbestämning av läkemedel mot CMV

Ganciklovir/valganciklovir

Valganciklovir metaboliseras snabbt och fullständigt till ganciklovir. Ganciklovir hämmar replikation av herpesvirus med aktivitet mot humant cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2, humant herpesvirus-6, -7 och -8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), Epstein-Barr-virus (EBV), varicella-zoster-virus (VZV) och hepatit B-virus. Det används dock ffa vid behandling av CMV. Ganciklovir elimineras till 100% renalt [1,2].

Provtagningsindikation: Behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion, biverkningar eller intoxikation.

Provtagningstid: Provtagning före ny dos. 

Referenser:

  1. Produktresumé Cymvene Roche 15-04-29
  2. Produktresumé Valcyte Roche 15-03-26

 

Uppdaterad av Jaran Eriksen 151123