Länkar

Myndigheter och organisationer representerade i RAVs styrelse

Svenska Infektionsläkarföreningen

Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Svenska Barnläkarföreningen

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi

Sektionen för Läkemedelslära

Karolinska Institutet

Läkemedelsverket

Folkhälsomyndigheten

Andra svenska myndigheter och organisationer

RAF – Referensgruppen för antibiotikafrågor

Socialstyrelsen

SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt

STRAMA

Svenska viruslaboratorier

Akademiska sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Norrlands Universitetssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset MAS (Malmö)

Svenska universitet

Göteborgs Universitet

Karolinska Institutet

Linköpings Universitet

Lunds Universitet

Umeå Universitet

Uppsala universitet

Internationella myndigheter och organisationer

CDC – Centers for Disease Control and Prevention

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

EMA - European Medicines Agency

United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

World Health Organization (WHO)

Övrigt

Fass

PubMed