Referensgruppen för antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Huvuduppgifter

RAF:s huvuduppgifter är att verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval och dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad, att i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier.

Nyheter 

RAF:s antibiotikakompendium - RAF har systematiskt granskat alla godkända antibiotika och gjort en bedömning avseende på spektrum och användningsområde.

Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden – cefixim har föreslagits som ett alternativ.  

RAFs bedömning av cefixim är nu tillgängligt  - Cefixim

Viktigt att alla som inte gjort det följer LVs uppmaning att söka licenser: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Cedax-ceftibuten-forsvinner-fran-marknaden--alternativa-behandlingsmojligheter/ och att specialistföreningar och regioner/landsting med vårdprogram för handläggning av febril UVI/pyelit uppdaterar dessa inklusive cefixims plats i terapin i ett läge utan ceftibuten.