OK

Kansli


Öppettider maj - augusti: mån-tor kl. 8-16, fre kl. 8-15

Filippa Nyberg, VD
08-440 88 65
filippa.nyberg
(at)sls.se

Malin Bokstam, Levnadsvaneprojektet
08-440 88 93
malin.bokstam
(at)sls.se

Anna Borgström, VD-assistent, nämndsekreterare, remisser, sektionskontakt, Kongresstiftelsen
08-440 88 92
anna.borgstrom
(at)sls.se

Annika Brämming, ekonomi
08-440 88 81
ekonom
(at)sls.se

Mattias Carlsson, vaktmästare, konferensteknik
08-440 88 94
mattias.carlsson
(at)sls.se

Agneta Davidsson Ohlson, Delegationen för medicinsk etik, SLS Aktuellt, Årshögtiden, pressmeddelanden, information, trycksaker, bibliotek, arkiv
08-440 88 75
agneta.ohlson
(at)sls.se

Gunilla Eng, konferensansvarig, lokalbokning
08-440 88 85
gunilla.eng
(at)sls.se

Eva Kenne, Medicinska riksstämman, Konst & Läkekonst, välgörenhetsfonder
08-440 88 87
eva.kenne
(at)sls.se

Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationsansvarig, Kandidatföreningen
08-440 88 68
jaana.logren
(at)sls.se

Annie Melin, Berzeliussymposier, tisdagsdebatter, webbansvarig, Utbildningsdelegationen, Språkkommittén, IT-kommittén, SLS Porträttsamling,
vetenskapliga priser, medaljer
08-440 88 78
annie.melin
(at)sls.se

Christian Tränk, medlemsregistret, datasupport, webb-tv
08-440 88 89
christian.trank
(at)sls.se eller

medlem
(at)sls.se

Monica Windén, forskningsdelegationen, fonder, stiftelser
08-440 88 66
monica.winden
(at)sls.se


Svenska Läkaresällskapets restaurang
Beställningar bokning@lakaresrest.se

Källarmästare Anna Benediktsson
08-411 60 50   ·  070-717 51 03fax 08-411 60 52

Speciella adresser

Berzeliussymposier
berzelius
(at)sls.se

Ekonomi/Bokföring
ekonomi
(at)sls.se

Etikdelegationen
etik
(at)sls.se

Information
info
(at)sls.se

Lokalbokning
lokalbokning
(at)sls.se

Medicinska riksstämman
riks
(at)sls.se

Medlemsärenden
medlem
(at)sls.se

Nämnden
namnd
(at)sls.se

Utbildningsdelegationen
utbildning
(at)sls.se

Öppettider: mån-tor kl. 8-17, fre kl. 8-15.30