OK

Kansli


Öppettider: mån-tor kl. 8-17, fre kl. 8-15.30

Filippa Nyberg, VD
08-440 88 65
filippa.nyberg@sls.se

Malin Bokstam, Levnadsvaneprojektet
08-440 88 93
malin.bokstam@sls.se

Anna Borgström, VD-assistent, nämndsekreterare, remisser, sektionskontakt, Kongresstiftelsen
08-440 88 92
anna.borgstrom@sls.se

Annika Brämming, ekonomi
08-440 88 81
ekonom@sls.se

Mattias Carlsson, vaktmästare, konferensteknik
08-440 88 94
mattias.carlsson@sls.se

Agneta Davidsson Ohlson, Delegationen för medicinsk etik, SLS Aktuellt, Årshögtiden, pressmeddelanden, information, trycksaker, bibliotek, arkiv
08-440 88 75
agneta.ohlson@sls.se

Gunilla Eng, konferensansvarig, lokalbokning
08-440 88 85
gunilla.eng@sls.se

Eva Kenne, Medicinska riksstämman, Konst & Läkekonst, välgörenhetsfonder
08-440 88 87
eva.kenne@sls.se

Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationsansvarig, Kandidatföreningen
08-440 88 68
jaana.logren@sls.se

Annie Melin, Berzeliussymposier, tisdagsdebatter, webbansvarig, Utbildningsdelegationen, Språkkommittén, IT-kommittén, SLS Porträttsamling,
vetenskapliga priser, medaljer
08-440 88 78
annie.melin@sls.se

Christian Tränk, medlemsregistret, datasupport, webb-tv
08-440 88 89
christian.trank@sls.se / medlem@sls.se

Monica Windén, forskningsdelegationen, fonder, stiftelser
08-440 88 66
monica.winden@sls.se


Svenska Läkaresällskapets restaurang
Beställningar bokning@lakaresrest.se
Källarmästare Anna Benediktsson
08-411 60 50   ·  070-717 51 03

fax 08-411 60 52

Speciella adresser

Berzeliussymposier berzelius@sls.se
Ekonomi/Bokföring ekonomi@sls.se
Etikdelegationen etik@sls.se
Information info@sls.se
Lokalbokning lokalbokning@sls.se
Medicinska riksstämman riks@sls.se
Medlemsärenden medlem@sls.se
Nämnden namnd@sls.se
Utbildningsdelegationen utbildning@sls.se

Öppettider maj - augusti
mån-tor kl. 8-16, fre kl. 8-14

Boka lokal


Möten och konferenser

Restaurangen & Festvåningen

070-717 51 03